Otevřené digitální zdroje

Sady výukových materiálů

Z
Jazyk: anglicky
Sada pro zdravotnickou sekci – ZDRAV KA2/01
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DDH
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DFA - lékárenská praxe
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DFA - odborný základ
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DNT - edukace
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DNT - výživa
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - ODZ pro ostatní klinické obory
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - ODZ pro základní medicínské obory
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - předměty tvořící vědecký základ oboru
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DVS - psychologie, pedagogika, sociologie
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DZL
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – DZT
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – SPOL - Management zdravotnictví
Z
Jazyk: česky
Sada pro zdravotnickou sekci – SPOL - Základ pro poskytování zdravotnické péče
Z
Jazyk: německy
Sada pro zdravotnickou sekci – ZDRAV KA2/02

Jednotlivé výukové materiály

Z
Číslo ODZ: 89
Jazyk: česky
Absolventský seminář
Ing. Kateřina Sosnová, Ing. Michal Mertl
Tento výukový materiál slouží jako manuál pro studenty druhých a třetích ročníků vyšších odborných škol zdravotnických. Obsahuje nejen text, ale i názorné obrázky a videa. Je zde nastíněn doporučený…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 130
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie
Anna Zgarbová, Jana Kalčáková, Helena Zgarbová
Výukový materiál seznámí se základní terminologií, charakteristikou a strukturou jednotlivých orgánů, orgánových soustav, jejich funkcí a fyziologií základních dějů. Slouží jako bazální vstupní vědomostní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 190
Jazyk: česky
Barvicí metody v histologii
MVDr. Petr Mráz
Postupy barvení různých histologických materiálů, výsledky barvení. Principy metod.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 138
Jazyk: česky
Biofyzika
Mgr. Vladislav Válek
Výukový materiál seznamuje studenty se základy biofyziky a s jejím využitím v lékařské a medicínské oblasti.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 148
Jazyk: česky
Chemie I. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie I je materiál, který poskytuje základní informace o obecné a anorganické chemii. Může sloužit jako základní studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V jednotlivých kapitolách je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 150
Jazyk: česky
Chemie II. díl
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie II je materiál, který poskytuje základní informace o organické chemii. Bude sloužit jako studijní materiál pro studenty vyšších odborných škol. V kapitolách je popsán předmět studia organické chemie,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 155
Jazyk: česky
Chemie léčiv
Mgr. Markéta Večeřová, Mgr. Ilona Bečvářová
Chemie léčiv je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o hlavních skupinách léčiv a jejich chemické struktuře. V jednotlivých kapitolách jsou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 493
Jazyk: česky
Cvičebnice anorganického názvosloví
Eva Pažourková
Předkládaný otevřený digitální zdroj je určen studentům prvních ročníků vyšších odborných škol k procvičení a utvrzení znalostí názvosloví anorganické chemie. Otevřený digitální zdroj je především cvičebnice.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 481
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované dentální hygienistky
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 478
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované farmaceutické asistenty
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný farmaceutický asistent vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 479
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované nutriční terapeuty
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný nutriční terapeut vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 483
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované všeobecné sestry
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 482
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované zdravotní laboranty
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný zdravotní laborant vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 480
Jazyk: česky
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované zubní techniky
Vladimíra Horáková
Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaný zubní technik vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 95
Jazyk: česky
Dietní systém pro zdravotnická zařízení
Dagmar Kovářů, Jitka Knápková
Výukový materiál je určen pro nelékařské zdravotnické profese. Má přispět ke zkvalitnění multidisciplinární péče o nutriční stav pacientů. Stručně pojednává o významu dietetiky a následně přibližuje…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 181
Jazyk: česky
Alternativní výživa z pohledu nutričního terapeuta
Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál, shrnující základní informace z oblasti alternativní výživy s cílem využít je při sestavování jídelních lístků a v nutričně dietologické praxi. Text je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 495
Jazyk: česky
Bankovnictví
Mgr. Kamila Bolechová
Banky jsou citlivými a složitými organizmy specifickými požadavky, pravidly a riziky a jejich obchody podléhají vnějšímu dohledu. Na jedné straně stojí akcionáři banky, kteří očekávají bezpečné zhodnocení…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 152
Jazyk: česky
Biochemie pro obor DFA
Mgr. Martina Valachová, Mgr. Markéta Večeřová,…
Biochemie je materiál určený pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Obsahuje základní informace o stavbě živých organismů a biochemických dějích probíhajících v jejich těle. Jednotlivé…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 119
Jazyk: česky
Edukace v ošetřovatelství
Anna Šťastná
Tento výukový materiál slouží převážně studentům zdravotnických oborů. Konkrétně se zaměřuje na problematiku edukace v ošetřovatelském procesu. Odborný text obsahuje základy edukačního procesu, vymezení základních…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 145
Jazyk: česky
Farmakognozie – produkce léčivých rostlin
PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Výukový materiál je zaměřen na vybrané kapitoly z farmakognozie, konkrétně na problematiku produkce léčivých rostlin a na nově zaváděné léčivé rostliny do farmaceutické praxe.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 144
Jazyk: česky
Farmakologie
PharmDr. Lenka Láníčková
Farmakologie jako základní vědní disciplína oboru diplomovaný farmaceutický asistent.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 497
Jazyk: česky
Filozofie v ošetřovatelství
Mgr. Monika Roučová
Studijní materiál je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 171
Jazyk: česky
Fyziologie výživy
Bc. Martina Korejčková, DiS., MUDr. Hedvika…
Výukový materiál podává přehled základních složek výživy a objasňuje jejich význam pro organismus. Dále popisuje stavbu a funkci trávicího systému, trávení a vstřebávání živin a jejich metabolismus.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 139
Jazyk: česky
Genetika
Kateřina Haganová
Výukový materiál seznamuje studenty se základy genetiky, s jejími obory a s využitím genetických poznatků v medicíně.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 196
Jazyk: česky
Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity
MVDr. Petra Kadlecová
Výukový materiál objasňuje základní význam a složení imunitního systému člověka včetně souvisejících pojmů. Postupně se věnuje jednotlivým složkám imunitního systému včetně jejich hlavních funkcí. Jako primární…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 142
Jazyk: česky
Dělené lékové formy - návody k praktickým cvičením z přípravy léčiv
PharmDr. Irena Sládková
Výukový materiál je určen pro výuku praktické části předmětu příprava léčiv ve 2. ročníku studia oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Je zaměřen na dělené lékové formy běžně připravované v lékárenské…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 177
Jazyk: česky
Edukace v praxi nutričního terapeuta
Mgr. Jana Eliášová, Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako materiál, který shrnuje základní informace z oblasti edukační činnosti nutričního terapeuta s cílem využít je v praxi. V textu jsou vymezeny základní pojmy, obsahuje…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 185
Jazyk: česky
Epidemiologie
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. Jana Amlerová…
Hlavní náplní předmětu epidemiologie je studium vzniku nákaz, zákonitostí jejich šíření a aplikace epidemiologických opatření. Patří sem veškerá činnost založená na přerušení šíření nákaz, eliminaci zdrojů nákaz,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 81
Jazyk: česky
Etika ve zdravotnictví
Blanka Svatoňová
Zdravotnická etika je vědecká disciplína, která se zabývá morálkou a přístupem zdravotníka k nemocným. Pohled na to, co je správné a co nikoliv, nám poskytují etické normy a pravidla chování, které…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 187
Jazyk: česky
Imunolologie
MUDr. Jana Amlerová Ph.D.
Imunitu lze definovat jako sled dějů humorálního a buněčného charakteru zprostředkovávající schopnost organismu rozeznat cizorodé látky, například viry, bakterie, alergeny nebo i patologicky pozměněné vlastní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 501
Jazyk: česky
Invazivní vstupy
Jaroslava Knapová.
Invazivní vstupy jsou nezbytné pro léčbu pacientů. Mohou být spojeny s komplikacemi, souvisejícími s jejich zavedením nebo péčí o ně. Cílem je minimalizace invazivních vstupů, pokud to zdravotní stav…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 534
Jazyk: česky
Keramické hmoty a jejich zpracování v protetické stomatologii
Gisela Klimešová, Petra Doubravová
Výukový materiál je zaměřen na přehledné dělení dentální keramiky včetně chemického složení, popis indikace a kontraindikace jednotlivých keramických náhrad ve fixní protetice a souhrn metod jejich zhotovení.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 121
Jazyk: česky
Klinická propedeutika
Mgr. Eva Kovářová, DiS.
Výukový materiál seznamuje studenty s postupy používanými při vyšetřování pacienta lékařem, tedy s lékařskou anamnézou, rozpoznáním příznaků chorob jednotlivých systémů, fyzikálním vyšetřením a dalšími…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 191
Jazyk: česky
Kombinované korunky
Bc. Martina Bazalová, Bc. Jana Majerová, Bc.…
Výukový materiál předkládá ucelené informace o konkrétních druzích korunkových náhrad. Čtenář má možnost se seznámit pracovním postupem jednotlivých náhrad, s použitými materiály, s indikací,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 490
Jazyk: česky
Kompletní monitoring nemocného na JIP II.
Mgr. Gabriela Trejtnarová
V první části Kompletního monitoringu nemocného na JIP jsme se podrobněji seznámili s tím, jak sledovat stav vědomí, srdeční činnost a dýchání. Kompletní monitoring je rozšířen o sledování výživy,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 157
Jazyk: česky
Kosmetologie
Julie Zubrová, Hana Havlová.
Materiál seznamuje posluchače s obecnými poznatky zaměřenými na jednotlivé kapitoly kosmetologie.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 199
Jazyk: česky
Medicínská terminologie pro nelékařská zdravotnická povolání
PhDr. Ilona Gruberová, Ph.D.
Materiál obsahuje základy medicínské terminologie latinské a řecké, a to v rozsahu určeném pro střední zdravotnické pracovníky. Mluvnický výklad je omezen na jevy používané v medicínském prostředí.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 188
Jazyk: česky
Klinická biochemie
RNDr. Taťána Drechslerová
Učební text je určen pro výuku předmětu Cvičení z klinické biochemie na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Učební text se zabývá metodami…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 189
Jazyk: česky
Klinická biochemie
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.
Učební text Klinická biochemie je určen pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro výuku teoretické části předmětu Klinická biochemie. V prvé části…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 120
Jazyk: česky
Kompletní monitoring nemocného na JIP I.
Mgr. Gabriela Trejtnarová
Proč právě monitorování nemocného na jednotce intenzivní péče určené pro všeobecné sestry? Odpověď je jednoznačná, i všeobecná sestra pracující na standardním oddělení musí mít přehled o monitorování nemocného…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 485
Jazyk: česky
Multikulturní péče
Mgr. Jaroslava Knapová
Změny v národnostní, kulturní a etnické struktuře populace kladou vysoké nároky na členy ošetřovatelského týmu. Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče vyžaduje od zdravotníků nejen znalosti základních pojmů,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 163
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 1. blok
Mgr. Světlana Lisová, Bc. Tomáš Ulč, DiS.
První část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje onemocnění obezity v dospělém i dětském věku, metabolický syndrom, poruchy příjmu potravy a jiné vybrané psychiatrické nemoci. Tyto jsou vždy…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 165
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 2. blok
Bc. Tomáš Ulč, DiS., Mgr. Soňa Galušková
Druhá část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje vybraná onemocnění chirurgická, infekční a onkologická. Jednotlivé skupiny onemocnění jsou vždy doplněny o jejich léčebnou výživu. Poslední část…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 167
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 3. blok
Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Petra Nováková, DiS.
Druhá část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje onemocnění systému vylučovacího, respiračního a kardiovaskulárního. Vybraná onemocnění jsou vždy doplněna o léčebnou výživu a poskytují studentům…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 169
Jazyk: česky
Nemoci a výživa 4. blok
Mgr. Soňa Galušková, Mgr. Petra Nováková, DiS.
Poslední část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje ontogenezi člověka od narození až po jeho zánik se stručnou charakteristikou jednotlivých období a specifickými onemocněními pro daná období. Vybraná…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 183
Jazyk: česky
Mikrobiologie
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D., RNDr. Karel Fajfrlík,…
Předmět mikrobiologie se zabývá výukou morfologických a fyziologických vlastností mikroorganismů, dále jejich patogenitou a virulencí. Věnuje se všem skupinám mikroorganismů významným pro člověka (bakteriím,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 143
Jazyk: česky
Nežádoucí účinky léčiv
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Každé účinné léčivo má kromě léčebných efektů, pro které se pacienty používá, účinky další – vedlejší. Některé z nich mohou vážně poškodit zdraví nebo dokonce způsobit smrt. V tomto případě se jedná o…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 179
Jazyk: česky
Nutriční edukace u vybraných onemocnění střev
Mgr. Marie Martiňáková
Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál k modulu nutriční a dietologická praxe. Tematicky shrnuje nutriční postupy při idiopatických střevních zánětech a jejich komplikacích. Součástí textu je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 123
Jazyk: česky
Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Mgr. Veronika Plecerová
Obecná psychologie a psychologie osobnosti poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Jednotlivé kapitoly charakterizují obsah základních dimenzí lidské…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 197
Jazyk: česky
Orální hygiena
Anna Matějková, Tereza Norková
Předmět orální hygiena seznamuje studenta s náplní práce dentální hygienistky a se stručnou historií oboru dentální hygiena. Stěžejní kapitolu tvoří informace o zubním povlaku, kde jsou objasněny základní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 195
Jazyk: česky
Ortodoncie
Bc. Marie Svobodová
Výukový materiál popisuje samostatný obor stomatologie – ortodoncii. V jednotlivých kapitolách se student seznámí s významem tohoto oboru, s jeho rozdělením a historií. Je zde vysvětlen možný…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 492
Jazyk: česky
Ortodontická laboratoř
Bc. Marie Svobodová
Výukový materiál popisuje problematiku zřízení zubní laboratoře se specializací v oboru ortodoncie. Předkládá potřebné legislativní podmínky, hygienické požadavky a registrace u státní správy. V …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 112
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Eva Rohanová, Bohumila Machová
Výukový materiál obsahuje základní informace týkající se specifické péče o seniory, a to v oblastech funkčního stavu, duševního stavu, výživy, komunikace, bolesti a sociální oblasti. Důraz je kladen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 110
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v neurologii
Mgr. et Bc. Jana Jiroutová Nová
Výukový materiál seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacienta změněných v souvislosti s onemocněními, která postihují nervový systém a která výrazně…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 484
Jazyk: česky
Paliativní péče
Mgr. Jaroslava Knapová
Paliativní péče je specifikována z pohledu organizační formy a koncepce ošetřovatelské péče o nemocné v terminálním stádiu. Pozornost je věnována spirituálním potřebám nemocných a etickým…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 132
Jazyk: česky
Patologie
Anna Zgarbová
Výukový materiál seznámí se základní terminologií, strukturou patofyziologických změn v organismu a pochodů v jednotlivých systémech. Slouží jako bazální vstupní vědomostní materiál k dalším…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 182
Jazyk: česky
Potravinářská chemie
Ing. Zuzana Vargová, Ph.D.
Výukový materiál slouží jako základ pro výuku předmětu potravinářská chemie pro obor diplomovaný nutriční terapeut. Spojuje základy všech odvětví chemie, které již student absolvoval (obecnou, anorganickou, organickou a…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 502
Jazyk: česky
Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace
Jaroslava Knapová.
Součástí chirurgického ošetřovatelství jsou intervence zaměřené na péči o pacienta před, během a po operačním zákroku, tzv. perioperační péči. V jednotlivých obdobích má tato péče svá specifika, která…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 98
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v interních oborech I
Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů – Ošetřovatelská…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 498
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v interních oborech II.
Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybrané kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů Ošetřovatelská péče v…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 106
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění
Blanka Kadeřávková, Jana Staňurová
Výukový materiál je uspořádán do dvou nezávislých oddílů. Seznámí studenty se základními poznatky z dětské ortopedie a dětské hematologie. Kapitola věnující se vybraným problémům z dětské ortopedie se…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 109
Jazyk: česky
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Radka Felzmannova, PhDr.
Výukový materiál (ODZ) seznamuje studenta s medicínskou a obecnou problematikou psychiatrické péče, důraz je kladen na oblast ošetřovatelskou a ošetřovatelský proces u klientů s duševní poruchou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 140
Jazyk: česky
Příprava léčiv – vybrané kapitoly
Julie Zubrová, Hana Havlová
Výukový materiál je zaměřen na dělené lékové formy, konkrétně rektální a vaginální přípravky a tobolky (kapsle). U každé kapitoly jsou shrnuty formy přípravků dle Českého lékopisu 2017, podrobněji…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 83
Jazyk: česky
První pomoc a medicína katastrof
Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Uhrová Jiřina.
Obsahem textu je moderní pojetí poskytování laické první pomoci a fungování jednotného záchranného systému, osvojení vědomostí i návod na praktické zvládnutí dovedností v laické první pomoci, včetně zásad…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 160
Jazyk: česky
Psychologie a komunikace se zaměřením na farmaceuty
Mgr. Šárka Bräuerová
Text se zabývá charakteristikou, složkami a teoriemi osobnosti. Popisuje metody využívané v psychologii v psychodiagnostice a zabývá se komunikací zaměřenou na prostředí lékárny.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 486
Jazyk: česky
Rehabilitační ošetřovatelství
Mgr. Jaroslava Knapová
Rehabilitační ošetřovatelství je způsob aktivního ošetřování nemocných rozšiřující základní znalosti v oblasti ošetřovatelských postupů. Pozornost je věnována teoretickým a praktickým dovednostem z oboru…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 500
Jazyk: česky
Stomie
Jaroslava Knapová.
Výukový materiál doplňuje ostatní odborné materiály, specifikuje detailněji problematiku komplexního přístupu k nemocnému se stomií. Všeobecná sestra v rámci svých kompetencí musí být schopna poskytnout…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 137
Jazyk: česky
Ošetřovatelská praxe
Petra Drábková
Předkládaný výukový materiál nás seznámí s kazuistikami nemocných z různých medicínských oborů. Přiblíží nám jak jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu (ošetřovatelské posouzení, diagnostiku, plánování…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 499
Jazyk: česky
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Mgr. Jaroslava Knapová.
Teoretické poznatky tohoto předmětu umožňují pochopit holistické teorie a klasifikaci potřeb člověka ve zdraví a nemoci. Ošetřovatelský proces je dle platné legislativy základní metodou pro ošetřování…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 99
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 1. část
Blanka Svatoňová, Světlana Lisová
Ošetřovatelský proces u nemocných s karcinomem prsu je zaměřený na komplexní ošetřovatelskou péči, která se dělí na předoperační a pooperační období. Jako příklad náročnosti péče je použita kazuistika, na…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 102
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v chirurgických oborech – 2. část
Vojtová Markéta a Petra Plašilová
Materiál se zaměřuje na ošetřovatelskou problematiku témat, která jsou běžně přednášena chirurgy. Se zmiňovanými tématy se student setkává během své odborné praxe na klinických pracovištích. Obsahem této 2. části…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 116
Jazyk: česky
Ošetřovatelství v klinických oborech
PhDr. Andrea Vykoukalová
Charakteristika práce sestry na jednotlivých úsecích očního, ORL, dermatovenerologického a stomatologického oddělení, stručný přehled anatomie a fyziologie, příznaky očních, ORL, kožních a …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 530
Jazyk: česky
Transplantologie v ČR
Mgr. Eliška Čagánková
Žáci se seznámí se základními informacemi o transplantologii. V úvodu je obecný popis transplantací, které se provádí v ČR. Z toho důvodu, že se nejvíce transplantují ledviny, tak větší část práce je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 91
Jazyk: česky
Výchova ke zdraví
Jana Polášková
Základní informace o zdraví, definice zdraví, faktory ovlivňující zdraví, multikulturní vlivy na výchovu ke zdraví, etické problémy výchovy ke zdraví, organizační rámec zdravotnictví a výchovy ke zdraví,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 159
Jazyk: česky
Výdejní činnost jako součást práce farmaceutického asistenta - sortiment zaměřený na ženy
Mgr. Tereza Zemánková
Výukový materiál poskytuje přehled a charakteristiku vybraných skupin sortimentu, které je schopen farmaceutický asistent nabídnout k řešení vaginálního dyskomfortu. Připojen je popis nejčastějších…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 115
Jazyk: česky
Péče v komunitě
Mgr. Bc. Ivana Hruboňová
Po roce 1989 přicházejí nové sociální problémy s transformací společnosti související se změnami v sociálním i zdravotním systému. V sociálním systému péče vychází z individuálních potřeb…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 496
Jazyk: česky
Pracovně právní vztahy
Mgr. Kamila Bolechová
Pojem „Pracovní právo“ zahrnuje prvky soukromého a veřejného práva. Odvětví pracovního práva upravuje tři tematické okruhy: individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 129
Jazyk: česky
Sociologie
Mgr. Jaroslava Knapová
Předmět seznamuje studenty se základními sociologickými pojmy se zaměřením na problematiku sociologie medicíny. Komplexní pohled na společnost, vztah jedince ke společnosti, utváření norem a hodnot jsou významné…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 529
Jazyk: česky
Výrobky farmaceutického průmyslu jako doplněk stravy člověka
Mgr. Ščerbová Nina
Tento materiál je podkapitolou Chemie potravin a je určený pro studenty oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Obsahuje informace o doplňcích stravy, které jsou k dispozici na českém trhu. Je zde vysvětleno…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 105
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky
Mgr. Radka Dzubová
Předložený výukový materiál zpracovává vybrané oblasti chirurgických témat, která jsou základem a výstupem pro další studium speciální části předmětů zaměřených na chirurgické řešení jednotlivých onemocnění.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 124
Jazyk: česky
Vývojová psychologie
Mgr. Veronika Plecerová, Mgr. Jana Staňurová
Vývojová psychologie poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Úvodní kapitola seznamuje studenty s historickým náhledem na vývoj člověka. Uvádí významné…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 92
Jazyk: česky
Výživa člověka
Jana Szücs, Markéta Vojtová, Ivana Kadlecová
Výukový materiál Výživa člověka se věnuje nutrici od základů. Seznámíte se se složkami výživy a hodnotami stravy. Nadále jsou zde představeny potřeby výživy dle jednotlivých skupin lidí, dle věku a jiných…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 134
Jazyk: česky
Výzkum v ošetřovatelství
Soňa Bocková, Alena Konvičná
Předkládaný výukový materiál v úvodu seznámí se základními pojmy a metodami ve výzkumu. Přiblíží metodiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu zaměřeného na oblast klinické ošetřovatelské praxe. Naučí…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 147
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z lékárenství
Mgr. Tereza Zemánková
Individuální příprava léčiv má stále své nezastupitelné místo jak v terapii, tak v pracovní náplni farmaceutického asistenta. Předkládaný soubor výukových materiálů shrnuje její legislativně zakotvená pravidla…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 133
Jazyk: česky
Výchova ke zdraví pro obor DVS
Mgr. Renata Křížová
Publikace, která se vám dostává do rukou, ukazuje na různé oblasti výchovy ke zdraví. Stává se základnou pro další navazující předměty. Studentům umožňuje získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 176
Jazyk: česky
Výživa ve sportu
Mgr. Andrea Křížová
Oblast výživy a zdravého životního stylu se v posledních letech těší velkému zájmu nejen profesionálních sportovců, ale také široké veřejnosti. Je třeba si ale uvědomit, že nutriční nároky jednotlivých…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 174
Jazyk: česky
Základy technologie přípravy pokrmů v praxi
Mgr. Andrea Křížová
Studijní materiál Základy technologie přípravy pokrmů v praxi je určen žákům oboru nutriční terapeut. Jedná se o praktickou příručku, která propojí teoretické znalosti v oblasti přípravy teplých pokrmů s…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 97
Jazyk: česky
Základy ekonomie a managementu
Ing. Lada Čmielová
Digitální otevřený zdroj Základy ekonomie a managementu je určen především studentům vyšších odborných škol zdravotnických. Učební text vychází ze standardních osnov výuky předmětu Ekonomika a management,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 82
Jazyk: česky
Základy veřejného zdravotnictví
Mgr. Petra Nováková, DiS.
Studijní materiál nabízí různorodý pohled na oblast veřejného zdraví a předkládá informace, které jsou úzce spjaty se zmiňovanou problematikou. Text slouží jako studijní podpora pro získání zásadních faktů o …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 33
Jazyk: anglicky
Haematology, imunology
Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje hematologii a imunologii, charakteristiku oboru, složení a funkce krve,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 2
Jazyk: anglicky
Human Body
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál popisuje lidské tělo. Zabývá se detailně anatomií a fyziologií od nejmenších struktur po orgánové systémy. Nejprve jsou popsány vnější části těla, buňka a typy tkání. Další kapitoly jsou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 34
Jazyk: anglicky
Microbiology
Mgr. Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje mikrobiologii, charakteristiku oboru, základní patogenní mikroorganizmy, kterými se…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 15
Jazyk: anglicky
Administering medication
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Informuje je o historii léčiv, formách a typech léků a stejně tak o způsobech…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 43
Jazyk: anglicky
Anatomy and Physiology of Oral Cavity, Anomalies
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 22
Jazyk: anglicky
Certified Pharmacy Technician
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 24
Jazyk: anglicky
Chemistry and Pharmacognosy
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 32
Jazyk: anglicky
Chemistry, biochemistry
Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje chemii a biochemii, které jsou potřebnými nástroji pro studium a popis práce…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 55
Jazyk: anglicky
Diseases of teeth and of the oral cavity, injuries
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem jsou onemocnění…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 45
Jazyk: anglicky
Diseases of tooth, oral cavity and suspension apparatus
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 4
Jazyk: anglicky
First Aid
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál popisuje akutní stavy a zabývá se detailně poskytováním laické první pomoci při těchto stavech. Nejprve jsou uvedeny základní zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci a tísňová čísla.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 3
Jazyk: anglicky
Health and Disease
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá pojmy zdraví a nemoc, uvádí determinanty zdraví. Následuje nejobsáhlejší kapitola popisující různá onemocnění, jejich symptomy a léčbu. Onemocnění jsou řazena dle orgánových systémů…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 1
Jazyk: anglicky
Health Care Facilities
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá různými druhy zdravotnických zařízení v České republice. Detailněji je popsána nemocnice, její typy, oddělení a vybavení. Samostatná kapitola je věnována zdravotnickému personálu.…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 35
Jazyk: anglicky
Histology, toxicology
Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje histologii a toxikologii, charakteristiku oboru, popis tkání a přípravu…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 53
Jazyk: anglicky
Materials Used in Dental Prosthetics
Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se materiály…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 25
Jazyk: anglicky
Medication
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem jsou…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 14
Jazyk: anglicky
Nursing Care in Individual Clinical Fields
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaná všeobecná sestra. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 11
Jazyk: anglicky
Nursing Profession
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Informuje je o ošetřovatelském povolání, požadavcích pro jednotlivé zdravotnické pozice i …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 62
Jazyk: anglicky
Nutrition and Eating Habits of a Healthy Person
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the College of Higher Medical Education for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 44
Jazyk: anglicky
Oral hygiene
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 12
Jazyk: anglicky
Patient care
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Popisuje příjem pacientů do nemocnice, odebírání anamnézy, lékařských záznamech i měření…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 21
Jazyk: anglicky
Pharmacology
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 23
Jazyk: anglicky
Pharmacy
Mgr. Ludmila Faltýnková
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 13
Jazyk: anglicky
Signs and symptoms
Mgr. Ludmila Faltýnková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Popisuje rozdíl mezi subjektivními a objektivními příznaky, odebírání anamnézy i základní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 42
Jazyk: anglicky
Surgery of Dental Hygienist
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 54
Jazyk: anglicky
The anatomy of the head, the anatomy and physiology of oral cavity organs
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je anatomie…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 52
Jazyk: anglicky
The dental laboratory
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je zubní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 31
Jazyk: anglicky
The job of a laboratory technician, laboratory
Mgr. Katarína Boháčiková
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje povolání zdravotního laboranta, jeho pracovní kompetence, vzdělání potřebné pro výkon…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 64
Jazyk: anglicky
The Nutritional Care
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the Secondary Medical School for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is processed in…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 61
Jazyk: anglicky
The Occupation of a Nutritional Therapist
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the Secondary Medical School, for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand their vocabulary in English. The material is processed…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 41
Jazyk: anglicky
The Profession of Dental Hygienist
Mgr. Radana Fajstaverová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 51
Jazyk: anglicky
The Profession of the Dental Technician
Mgr. Petr Papež
Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se povoláním zubního…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 63
Jazyk: anglicky
The World of Food
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the College of Higher Medical Education for students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand their vocabulary in English. The material is…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 65
Jazyk: anglicky
Therapeutic Nutrition
Ing. Radka Horáčková
This material is created as a study material for the Secondary Medical School, for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is processed in…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 5
Jazyk: anglicky
Treatment
Mgr. Alena Václavíková
Studijní materiál se zabývá různými formami léčby, ať už konvenčními nebo alternativními. Detailněji jsou zpracovány kapitoly týkající se chirurgických zákroků a fyzioterapie. Samostatná kapitola je věnována lékům,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 28
Jazyk: německy
Apotheke
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál popisuje dějiny a typy lékárny. Částečně jsou uvedeny podmínky pro založení lékárny. Jednotlivé kapitoly se věnují místnostem lékárny, laboratoři, sortimentu a činnostem v lékárně. Das…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 30
Jazyk: německy
Arzneimittel
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál se zabývá léčivy. Začíná stručnou charakteristikou lékopisu a evropského lékopisu. Následují informace o formách léčiv. Poslední část materiálu pojednává o různých aplikacích léků. Das…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 48
Jazyk: německy
Anatomie und Physiologie der Mundhöhle, Zahnfehlstellungen
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 46
Jazyk: německy
Beruf der Dentalhygienikerin
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 27
Jazyk: německy
Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál popisuje stručně vzdělávací systém v České republice, rovněž i studium farmaceutických asistentů. Následující kapitoly se věnují úkolům, činnostem farmaceutických asistentů a profesní…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 37
Jazyk: německy
Chemie, Biochemie
Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje chemii a biochemii, které jsou potřebnými nástroji pro studium a popis práce…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 7
Jazyk: německy
Der menschliche Körper
Mgr. Ivana Burianová
Tento výukový materiál je určen pro studenty všech oborů vyšších odborných škol zdravotnických. Popisuje stavbu lidského těla a jednotlivých soustav. Charakterizuje strukturu a funkce důležitých orgánů. Das…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 67
Jazyk: německy
Ernährung und Kost des gesunden Menschen
Mgr. Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 69
Jazyk: německy
Ernährungstherapie
Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 9
Jazyk: německy
Erste Hilfe
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o cílech a základních pravidlech poskytování první pomoci. Vysvětluje zásady komunikace s osobou, které je první…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 8
Jazyk: německy
Gesundheit
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o příčinách a příznacích nemocí, popisuje některé typy chorob, vysvětluje zásady zdravé životosprávy. Das Material ist…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 38
Jazyk: německy
Hämatologie, Immunologie
Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje hematologii a imunologii, charakteristiku oboru, složení a funkce krve,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 36
Jazyk: německy
Die Aufgabe eines Labortechnikers, Labor
Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje povolání zdravotního laboranta, jeho pracovní kompetence, vzdělání potřebné pro výkon…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 40
Jazyk: německy
Histologie, Toxikologie
Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje histologii a toxikologii, charakteristiku oboru, popis tkání a přípravu…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 19
Jazyk: německy
Krankenpflege in klinischen Fächern
Mgr. Božena Křečková
Výukový materiál je zaměřen na specifika ošetřovatelské péče ve vnitřním lékařství. Das Lernmaterial beschäftigt sich mit der Krankenpflege im Bereich der Inneren Medizin.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 68
Jazyk: německy
Lebensmittel
Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 70
Jazyk: německy
Léčebná výživa u vybraných onemocnění
Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 6
Jazyk: německy
Medizinische Einrichtungen
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Informuje studenty o základních zdravotnických zařízeních, představuje základní zdravotnická povolání. Das Material ist für Studenten…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 39
Jazyk: německy
Mikrobiologie
Mgr. Michelle Tesařová
Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje mikrobiologii, charakteristiku oboru, základní patogenní mikroorganizmy, kterými se…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 49
Jazyk: německy
Mund- und Zahnhygiene
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obor diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 18
Jazyk: německy
Objektive und subjektive Symptome in der Medizin
Mgr. Božena Křečková
Studijní materiál je zaměřen na zjišťování příznaků nemoci, na vyšetřovací postupy, na komunikaci s pacientem a předávání informací. Das Lernmaterial wird an objektive und subjektive Symptome der Krankheiten,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 17
Jazyk: německy
Pflege des Patienten in einer medizinischen Einrichtung
Mgr. Božena Křečková
Výukový materiál se zabývá celkovou péčí o pacienta v nemocničním zařízení. Das Studienmaterial befasst sich mit der Gesamtpflege in einer medizinischen Einrichtung.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 66
Jazyk: německy
Povolání nutričního terapeuta
Mgr. Ilona Mašátová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných školách zdravotnických. Svým obsahem je zaměřen na obor nutriční terapeut. Das Lehrmaterial ist für den deutschsprachigen…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 10
Jazyk: německy
Therapie
Mgr. Ivana Burianová
Materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických. Seznamuje studenty s různými metodami léčby, s druhy léků a způsobem jejich podávání. Dále jsou v materiálu charakterizovány…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 50
Jazyk: německy
Mund- und Zahnkrankheiten, Zahnverletzungen
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 29
Jazyk: německy
Pharmakognosie
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál pojednává o farmakognosii, základních pojmech a zejména o léčivých rostlinách. Zabývá se rostlinnými orgány a jejich zpracováním. Dále jsou zde uváděny příklady léčivých rostlin,…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 26
Jazyk: německy
Pharmakologie
Mgr. Marcela Šlajsová
Studijní materiál vysvětluje pojem farmakologie a přináší krátký přehled o historii farmakologie a indikačních skupinách. Kapitoly se věnují farmakokinetice a farmakodynamice, především vedlejším…
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 47
Jazyk: německy
Sprechzimmer der Dentalhygienikerin
Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obor diplomovaná dentální hygienistka a je zpracován v souladu s …
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 20
Jazyk: německy
Verabreichung von Medikamenten
Mgr.Božena Křečková
Studijní materiál se zabývá podáváním léků, historií léčiv a jejich aplikací. Das Studienmaterial beschäftigt sich mit Verabreichung von Medikamenten, mit der Geschichte der Arzneimittel und derer Applikationsarten.
ZDARMA
Z
Číslo ODZ: 16
Jazyk: německy
Vorbereitung auf den Beruf der Krankenschwester
Mgr. Božena Křečková
Studijní materiál pojednává o přípravě na povolání zdravotní sestry v České republice. Zabývá se tématy jako např. náplň práce, povinnosti a role sestry v multidisciplinárním týmu, ošetřovatelské…
ZDARMA