Otevřené digitální zdroje

Sady výukových materiálů

T
Jazyk: anglicky
Sada pro technickou sekci – Angličtina (odborné cizí jazyky)
T
Jazyk: česky
Sada pro technickou sekci – Technické výukové zdroje
T
Jazyk: česky
Sada pro technickou sekci – Zemědělské a potravinářské výukové zdroje
T
Jazyk: německy
Sada pro technickou sekci – Němčina (odborné cizí jazyky)

Jednotlivé výukové materiály

T
Číslo ODZ: 238
Jazyk: česky
Analogové kamery
Šárka Egrtová
Práce je zaměřená na počátky využívání kamer pro provádění střežení významných objektů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 347
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie I.
MVDr. Darja Musilová Ph.D.
Výukový text “Anatomie a fyziologie I” detailně přibližuje samičí a samčí reprodukční soustavu hospodářských zvířat s jednotlivými mezidruhovými rozdíly. Text seznamuje s anatomickou skladbou…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 536
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie II
MVDr. Radka Noháčová
Výukový materiál je zaměřen na popis anatomických struktur kosterní soustavy, kardiovaskulární soustavy a dýchací soustavy hospodářských zvířat a na objasnění základních fyziologických funkcí těchto orgánových…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 349
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie III
MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis struktur centrálního a periferního nervového systému, smyslových orgánů a ostatních smyslů, trávicí soustavy a kožní soustavy hospodářských zvířat. Text dále…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 537
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie IV
MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis a objasnění fyziologických funkcí jednotlivých částí močové soustavy hospodářských zvířat. Součástí textu jsou krátká videa usnadňující pochopení problematiky a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 393
Jazyk: česky
Databázové systémy
Jan Škoda
Tento výukový materiál popisuje práci s relačními databázemi, které jsou v dnešní době nejpoužívanější. Řekneme si něco o tom, jak vytvořit novou databázi, jak používat jazyk SQL. V převážné většině…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 283
Jazyk: česky
Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky elektrických sítí. V úvodní kapitole se studenti seznámí s…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 284
Jazyk: česky
Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka ke studiu problematiky výroby elektrické energie. V první kapitole jsou vysvětleny…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 285
Jazyk: česky
Elektroenergetika 4 – poruchové stavy
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky poruchových stavů v elektroenergetice. Úvodní kapitola…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 201
Jazyk: česky
Informace
Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky užívání termínů informace, data, znalosti. Obsahuje vysvětlení pojmu informace a definici informace z hlediska vědních oborů, které se informacemi zabývají. Přináší vysvětlení…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 202
Jazyk: česky
Jak na citování (Bibliografické citace)
Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky citování. Obsahuje obecné zásady citování, metody citování (přímá citace a parafráze), popisuje prohřešky proti citační etice. Uvádí nejužívanější citační styly. Hlavní část je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 508
Jazyk: česky
Když optické vlákno přenáší informace, ale i vnímá – optické vláknové senzory
Leoš Boháč
Cílem tohoto výukového modulu je seznámit čtenáře s problematikou optických vláknových senzorů ve smyslu popisu jejich fyzikální funkce a možné použití v praxi.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 200
Jazyk: česky
Kniha jako fenomén lidské komunikace
Marcela Buřilová
Charakteristika a funkce knihy jako základního dokumentu v lidské civilizaci: vznik, hlavní etapy vývoje od starověku do současnosti, charakteristika rukopisné, tištěné a elektronické knihy z …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 520
Jazyk: česky
Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid)
Jiří Vodrážka, Petr Jareš
Požadavky na energetickou síť se mění v souvislosti se zvyšujícím se podílem a počtem obnovitelných zdrojů energie a v důsledku požadavku na spolupráci s inteligentními odběrnými místy. Vyvíjí se i…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 294
Jazyk: česky
Laboratorní cvičení z analýzy potravin I
Zemanová Vladimíra
Text uvádí postupy chemických metod stanovení základních složek potravin a jejich parametrů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 295
Jazyk: česky
Laboratorní cvičení z analýzy potravin II
Vladimíra Zemanová
Materiál poskytuje postupy základních chemických rozborů vybraných potravin a pomocných látek.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 505
Jazyk: česky
Malé družice
Petr Ondráček
Výukový materiál e věnuje problematice spojené s vývojem a využíváním perspektivní technologie malých družic a jejich budoucími trendy v různých oblastech aplikací využívajících kosmický prostor…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 299
Jazyk: česky
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se v mlékárenské mikrobiologii seznámí s celým spektrem mlékárenské výroby od surovin, přes základní mlékárenské ošetření, až po mikrobiální problematiku výroby jednotlivých mlékárenských výrobků a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 300
Jazyk: česky
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků - cvičení
Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se naučí ve cvičení základní mikrobiologické rozbory mléka a mléčných výrobků. Cvičení je doplněno i o rozbory čistých mléčných kultur, které jsou nedílnou součástí mlékárenských technologií.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 305
Jazyk: česky
Mikrobiologie potravin I
Ing. Zdeňka Foltýnová
Mikrobiologie potravin I poskytuje studentům potřebné vědomosti v oblasti potravinářské mikrobiologie. Učivo obsahuje obecný přehled ze systematiky mikroorganismů. Dále pak popis vnitřních a vnějších…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 394
Jazyk: česky
Objektové programování pro web
Ing. Bc. Michal Bubílek
Výukový materiál se bude zabývat moderní tvorbou webových aplikací se zaměřením na serverovou část. Student se postupně seznámí se všemi zásadními tématy od webové komunikace, kódování webových stránek, přes objektové…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 329
Jazyk: česky
Ochrana rostlin – úvod do rostlinolékařství, způsoby ochrany rostlin, abiotikózy
Ing. Miroslav Hrabánek
Výukový materiál je zaměřen na přehled metod ochrany rostlin proti škodlivým činitelům z hlediska rostlinolékařství. Zabývá se důležitou legislativou spojenou s prací a nakládáním s přípravky na…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 236
Jazyk: česky
Porovnání drátových a bezdrátových systémů
Šárka Egrtová
Často kladená otázka, na kterou hledáme odpověď. Jednoduše lze konstatovat, že bezdrátová instalace. Při hlubším zamyšlení a porovnání technických řešení několika výrobců se tato odpověď změní a přestane být…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 235
Jazyk: česky
Propojování systémů a bezdrátové systémy
Šárka Egrtová
Kabeláž nebo bezdrátová instalace je základní otázkou při budování bezpečnostního systému. Tato práce provede rozbor pozitiv a negativ obou typů instalací.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 296
Jazyk: česky
Senzorická analýza potravin
Zemanová Vladimíra
Text seznamuje čtenáře se základními pojmy senzorické analýzy a metodami senzorického hodnocení potravin, které je rovnocennou součástí hodnocení jakosti potravin společně s hodnocením mikrobiálním a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 521
Jazyk: česky
Testování nové generace internetových přípojek (NGA)
Jiří Vodrážka, Petr Jareš
Internet, a obecně sítě založené na IP protokolu, se staly základem pro poskytování různorodých služeb (triple-play). Jejich další rozšiřování je spojeno se zavaděním přístupových sítí nové generace (sítě NGA),…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 379
Jazyk: česky
Účetnictví
Ing. Jana Psotová
Výukový materiál je určen především pro čtenáře, kteří s účetnictvím začínají. Čtenáři jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. Obsahuje výklad základních pojmů a každé z …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 380
Jazyk: česky
Základy digitální techniky
Petr Ženčica
Cílem modulu základy digitální techniky a optoelektroniky je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti digitalizace signálu a jeho přenosu, vláknové techniky a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 503
Jazyk: česky
Základy správy rádiového spektra
Petr Ondráček
Výukový materiál se věnuje problematice spojené se správou rádiového spektra. Rádiové spektrum jako vzácný, omezený a obnovitelný přírodní zdroj a způsoby jeho využívání jsou zcela zásadní pro rozvoj…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 504
Jazyk: anglicky
Fundamentals of Radio Spectrum Management
Petr Ondráček
This teaching material deals with the issues associated with radio spectrum management. Radio spectrum is a scarce, limited, and renewable natural resource. Its utilization is essential for the development of…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 506
Jazyk: anglicky
Small Satellites
Petr Ondráček
The educational material deals with the issues related to the development and use of perspective technology of small satellites and their future trends in various areas of space-based applications and representing a…
ZDARMA