Otevřené digitální zdroje

Sady výukových materiálů

T
Jazyk: anglicky
Sada pro technickou sekci – Angličtina (odborné cizí jazyky)
T
Jazyk: česky
Sada pro technickou sekci – Technické výukové zdroje
T
Jazyk: česky
Sada pro technickou sekci – Zemědělské a potravinářské výukové zdroje
T
Jazyk: německy
Sada pro technickou sekci – Němčina (odborné cizí jazyky)

Jednotlivé výukové materiály

T
Číslo ODZ: 238
Jazyk: česky
Analogové kamery
Šárka Egrtová
Práce je zaměřená na počátky využívání kamer pro provádění střežení významných objektů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 347
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie I.
MVDr. Darja Musilová Ph.D.
Výukový text “Anatomie a fyziologie I” detailně přibližuje samičí a samčí reprodukční soustavu hospodářských zvířat s jednotlivými mezidruhovými rozdíly. Text seznamuje s anatomickou skladbou…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 536
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie II
MVDr. Radka Noháčová
Výukový materiál je zaměřen na popis anatomických struktur kosterní soustavy, kardiovaskulární soustavy a dýchací soustavy hospodářských zvířat a na objasnění základních fyziologických funkcí těchto orgánových…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 349
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie III
MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis struktur centrálního a periferního nervového systému, smyslových orgánů a ostatních smyslů, trávicí soustavy a kožní soustavy hospodářských zvířat. Text dále…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 537
Jazyk: česky
Anatomie a fyziologie IV
MVDr. Radka Noháčová
Výukový text je zaměřen na anatomický popis a objasnění fyziologických funkcí jednotlivých částí močové soustavy hospodářských zvířat. Součástí textu jsou krátká videa usnadňující pochopení problematiky a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 539
Jazyk: česky
Audiovizuální technika – Řídicí systémy
David Jakubec
Výukový materiál se věnuje specializovaným řídicím systémům, které se využívají v rámci integrace audiovizuální techniky v mnoha odvětvích. V dokumentu je popsána konstrukce systému a jeho jednotlivé…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 393
Jazyk: česky
Databázové systémy
Jan Škoda
Tento výukový materiál popisuje práci s relačními databázemi, které jsou v dnešní době nejpoužívanější. Řekneme si něco o tom, jak vytvořit novou databázi, jak používat jazyk SQL. V převážné většině…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 465
Jazyk: česky
Digitální přenosové systémy II.
Ing. Karel HOLINKA
Materiál „Digitální přenosové systémy II“ je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 572
Jazyk: česky
Doprava a mobilita
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky dopravy a mobility. Seznámí čtenáře se základními principy dopravního inženýrství, jako je například vznik přepravních vztahů, poptávka a nabídka po…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 206
Jazyk: česky
Ekonomické a manažerské přístupy v praxi
Michael Kupec
Výukový materiál Ekonomické a manažerské přístupy v praxi poskytuje studentovi východiska, srozumitelné podklady a základní postupy, které lze využít v podnikové ekonomice. Nesoustředí se pouze na…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 381
Jazyk: česky
Elektrotechnika I
Ing. Jaroslav Pospíšil.
Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis a orientaci v základní problematice elektrotechniky. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových veličin, obvodových prvků a jejich…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 567
Jazyk: česky
Elektrotechnika II
Ing. Jaroslav Pospíšil
Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis základní problematiky elektrotechniky a orientaci v ní. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových prvků a jejich využití v …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 201
Jazyk: česky
Informace
Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky užívání termínů informace, data, znalosti. Obsahuje vysvětlení pojmu informace a definici informace z hlediska vědních oborů, které se informacemi zabývají. Přináší vysvětlení…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 229
Jazyk: česky
Internet věcí ve výuce
Tomáš Vaněk, Pavel Bezpalec
Koncept Internetu věcí (IoT) je znám již delší čas. Tento výukový materiál seznamuje čtenáře s tímto konceptem a jeho využitím v průmyslových odvětvích. Objasňuje jednotlivé komponenty konceptu a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 546
Jazyk: česky
Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce – část II.
František Francírek
Publikace se věnuje problematice dosud neobjevené sekundární funkce absolventských prací – a to jako podpůrného prostředku k uplatnění na trhu práce, a to především s ohledem na nevyužívané propojení…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 464
Jazyk: česky
Digitální přenosové systémy I.
Ing. Karel HOLINKA
Materiál „Digitální přenosové systémy I“ je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 283
Jazyk: česky
Elektroenergetika 2 – elektrizační soustava, sítě a vedení
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky elektrických sítí. V úvodní kapitole se studenti seznámí s…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 284
Jazyk: česky
Elektroenergetika 3 - výroba elektrické energie
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka ke studiu problematiky výroby elektrické energie. V první kapitole jsou vysvětleny…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 518
Jazyk: česky
Jak lze zesilovat světlo pro potřeby optických přenosů
Jan Radil
Tento výukový modul seznámí čtenáře s problematikou optických zesilovačů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 202
Jazyk: česky
Jak na citování (Bibliografické citace)
Marcela Buřilová
Učební text uvádí do problematiky citování. Obsahuje obecné zásady citování, metody citování (přímá citace a parafráze), popisuje prohřešky proti citační etice. Uvádí nejužívanější citační styly. Hlavní část je…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 509
Jazyk: česky
Když datové sítě řídí software a umělá inteligence
Leoš Boháč
Cílem tohoto výukového modulu je seznámit čtenáře s problematikou softwarově definovaných sítí.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 508
Jazyk: česky
Když optické vlákno přenáší informace, ale i vnímá – optické vláknové senzory
Leoš Boháč
Cílem tohoto výukového modulu je seznámit čtenáře s problematikou optických vláknových senzorů ve smyslu popisu jejich fyzikální funkce a možné použití v praxi.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 200
Jazyk: česky
Kniha jako fenomén lidské komunikace
Marcela Buřilová
Charakteristika a funkce knihy jako základního dokumentu v lidské civilizaci: vznik, hlavní etapy vývoje od starověku do současnosti, charakteristika rukopisné, tištěné a elektronické knihy z …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 294
Jazyk: česky
Laboratorní cvičení z analýzy potravin I
Zemanová Vladimíra
Text uvádí postupy chemických metod stanovení základních složek potravin a jejich parametrů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 295
Jazyk: česky
Laboratorní cvičení z analýzy potravin II
Vladimíra Zemanová
Materiál poskytuje postupy základních chemických rozborů vybraných potravin a pomocných látek.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 285
Jazyk: česky
Elektroenergetika 4 – poruchové stavy
Ing. Bc. Anna Mudruňková
Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky poruchových stavů v elektroenergetice. Úvodní kapitola…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 487
Jazyk: česky
Laboratorní měření - ELE
Petr Ženčica
Cílem modulu Laboratorní měření – ELE je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti základů elektrotechnických měření, které jsou přímou praktickou nadstavbou předmětů základů…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 571
Jazyk: česky
Marketing pro manažerskou praxi
Michael Kupec
Text „Marketing pro manažerskou praxi“ je určen k srozumitelnému shrnutí problematiky marketingu v současném podnikatelském prostředí. Poskytnutím přehledu o marketingové teorii i praktických…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 520
Jazyk: česky
Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid)
Jiří Vodrážka, Petr Jareš
Požadavky na energetickou síť se mění v souvislosti se zvyšujícím se podílem a počtem obnovitelných zdrojů energie a v důsledku požadavku na spolupráci s inteligentními odběrnými místy. Vyvíjí se i…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 505
Jazyk: česky
Malé družice
Petr Ondráček
Výukový materiál se věnuje problematice spojené s vývojem a využíváním perspektivní technologie malých družic a jejich budoucími trendy v různých oblastech aplikací využívajících kosmický prostor a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 299
Jazyk: česky
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se v mlékárenské mikrobiologii seznámí s celým spektrem mlékárenské výroby od surovin, přes základní mlékárenské ošetření, až po mikrobiální problematiku výroby jednotlivých mlékárenských výrobků a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 300
Jazyk: česky
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků - cvičení
Ing. Radmila Matějíčková
Studenti se naučí ve cvičení základní mikrobiologické rozbory mléka a mléčných výrobků. Cvičení je doplněno i o rozbory čistých mléčných kultur, které jsou nedílnou součástí mlékárenských technologií.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 305
Jazyk: česky
Mikrobiologie potravin I
Ing. Zdeňka Foltýnová
Mikrobiologie potravin I poskytuje studentům potřebné vědomosti v oblasti potravinářské mikrobiologie. Učivo obsahuje obecný přehled ze systematiky mikroorganismů. Dále pak popis vnitřních a vnějších…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 558
Jazyk: česky
Minimalizace logických funkcí pomocí těles a algoritmu Quine-McCluskey
Pavel Lafata
Tento text navazuje na předchozí text s názvem „Minimalizace logických funkcí pomocí zákonů Booleovy algebry a Karnaughových map“ a doplňuje další dvě v praxi často používané metody minimalizace…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 515
Jazyk: česky
Nové druhy optických vláken – úvod
Jan Radil
Tento výukového modul seznámí čtenáře s novými optickými vlákny a také s historií optických světlovodů.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 329
Jazyk: česky
Ochrana rostlin – úvod do rostlinolékařství, způsoby ochrany rostlin, abiotikózy
Ing. Miroslav Hrabánek
Výukový materiál je zaměřen na přehled metod ochrany rostlin proti škodlivým činitelům z hlediska rostlinolékařství. Zabývá se důležitou legislativou spojenou s prací a nakládáním s přípravky na…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 395
Jazyk: česky
Materiály pro elektrotechniku
David Pietschmann
Tento učební materiál obsahuje informace z oblasti materiálů používaných v různých oblastech elektrotechniky. Jednotlivé kapitoly obsahují blok informací, případně blok jejich upevnění a na závěr test. V…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 394
Jazyk: česky
Objektové programování pro web
Ing. Bc. Michal Bubílek
Výukový materiál se bude zabývat moderní tvorbou webových aplikací se zaměřením na serverovou část. Student se postupně seznámí se všemi zásadními tématy od webové komunikace, kódování webových stránek, přes objektové…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 580
Jazyk: česky
Periodický neharmonický ustálený stav (PNUS)
Jiří Antoš
Tento materiál má za úkol seznámit studenty VOŠ s jedním ze základních principů a metod řešení elektrických obvodů při buzení ze zdroje neharmonického, ale periodického signálu. Popisuje postup rozkladu…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 236
Jazyk: česky
Porovnání drátových a bezdrátových systémů
Šárka Egrtová
Často kladená otázka, na kterou hledáme odpověď. Jednoduše lze konstatovat, že bezdrátová instalace. Při hlubším zamyšlení a porovnání technických řešení několika výrobců se tato odpověď změní a přestane být…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 235
Jazyk: česky
Propojování systémů a bezdrátové systémy
Šárka Egrtová
Kabeláž nebo bezdrátová instalace je základní otázkou při budování bezpečnostního systému. Tato práce provede rozbor pozitiv a negativ obou typů instalací.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 296
Jazyk: česky
Senzorická analýza potravin
Zemanová Vladimíra
Text seznamuje čtenáře se základními pojmy senzorické analýzy a metodami senzorického hodnocení potravin, které je rovnocennou součástí hodnocení jakosti potravin společně s hodnocením mikrobiálním a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 521
Jazyk: česky
Testování nové generace internetových přípojek (NGA)
Jiří Vodrážka, Petr Jareš
Internet, a obecně sítě založené na IP protokolu, se staly základem pro poskytování různorodých služeb (triple-play). Jejich další rozšiřování je spojeno se zavaděním přístupových sítí nové generace (sítě NGA),…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 379
Jazyk: česky
Účetnictví
Ing. Jana Psotová
Výukový materiál je určen především pro čtenáře, kteří s účetnictvím začínají. Čtenáři jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. Obsahuje výklad základních pojmů a každé z …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 578
Jazyk: česky
Úvod do pravděpodobnosti
Ing. Jana Vrabcová
Cílem výukového materiálu je jednoduchým způsobem seznámit čtenáře se základy pravděpodobnosti. Vysvětlit na příkladech základní pojmy, které se používají při výpočtech náhodné veličiny a pravděpodobnostních…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 579
Jazyk: česky
Vliv prostředí na zdraví člověka
Okolní prostředí má na zdraví člověka velmi zásadní vliv. Člověk se denně pohybuje v prostředí plném stresu, cestuje do práce a z práce dopravními prostředky, je obklopen okolními vlivy zevního prostředí.…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 314
Jazyk: česky
Vybrané kapitoly z potravinářské techniky 2
Josef Mrázek
Náplní výukového materiálu Vybrané kapitoly z potravinářské techniky 2 je poskytnout studentům přehledné informace o výrobních zařízeních na zpracování masa, dopravu, skladování a základní ošetření…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 205
Jazyk: česky
Využití MS Excel a Word v praxi
Michael Kupec
Ve výukovém materiálu MS Excel a Word v praxi by měl student naleznout srozumitelný podklad ke zvládnutí uvedených dvou programů, které jej provázejí nejen během celé doby studia, ale na které – s …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 562
Jazyk: česky
Úvod do jazyka VHDL II
Pavel Lafata
V předchozím textu „Úvod do jazyka VHDL I“ jsme si vysvětlili základní filozofii jazyka, definovali jsme si tři typy popisů logických obvodů a složení typického modulu VHDL z bloků entity, architektury,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 566
Jazyk: česky
Úvod do jazyka VHDL III
Pavel Lafata
V předchozích dvou textech série „Úvod do jazyka VHDL“ jsme se seznámili se základy VHDL jazyka. Zejména jsme se zaměřili na vysvětlení 3 způsobů popisu v jazyce VHDL, skladby obecného modulu z bloků…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 544
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2 D
Petr Hulík, Pavel Zeman
Specifické téma, které řeší modelovou aplikaci PZTS na úrovni 1. stupně střežení, u modelového domu RDM2.
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 545
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2 E
Petr Hulík, Pavel Zeman
Specifické téma, které řeší modelovou aplikaci PZTS na úrovni 1. stupně střežení u modelového domu 3. Předmětem rozvah o bezpečnostních rizicích a následném modelovém řešení je rodinný dům,…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 542
Jazyk: česky
Zabezpečení rodinných domů 2B
Petr Hulík, Pavel Zeman
Téma se zabývá technologiemi, které jsou součástí každé aplikace PZTS v rodinném domě. Jsou to řídicí ústředny a jejich příslušenství, vstupní prvky a výstupní prvky. Je zde kladen důraz na poplachovou…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 380
Jazyk: česky
Základy digitální techniky
Petr Ženčica
Cílem modulu základy digitální techniky a optoelektroniky je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti digitalizace signálu a jeho přenosu, vláknové techniky a …
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 503
Jazyk: česky
Základy správy rádiového spektra
Petr Ondráček
Výukový materiál se věnuje problematice spojené se správou rádiového spektra. Rádiové spektrum jako vzácný, omezený a obnovitelný přírodní zdroj a způsoby jeho využívání jsou zcela zásadní pro rozvoj…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 560
Jazyk: anglicky
Key word sentence transformation in professional writing
Ing. Michal Lucki, PhD.
The main topic addressed in this work is to show some aspects of grammar and sentence transformation that is necessary for academic and technical English. Selected grammar problems and the importance of proofreading are…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 325
Jazyk: anglicky
Plant and Animal Production
Ing. Jaroslava Šrámková
Výukový materiál ve formě textů, slovní zásoby a cvičení překladových, doplňovacích a přiřazovacích, spolu s diskusními otázkami seznamuje studenty předmětu Odborný anglický jazyk s pěstováním plodin…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 491
Jazyk: anglicky
Writing technical essays
Ing. Michal Lucki, PhD.
The main topic addressed in this work is to talk about academic essays and technical works in general. Several tools, such as skimming and scanning technique, paraphrasing, or so-called funnel approach to writing can…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 504
Jazyk: anglicky
Fundamentals of Radio Spectrum Management
Petr Ondráček
This teaching material deals with the issues associated with radio spectrum management. Radio spectrum is a scarce, limited, and renewable natural resource. Its utilization is essential for the development of…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 506
Jazyk: anglicky
Small Satellites
Petr Ondráček
The educational material deals with the issues related to the development and use of perspective technology of small satellites and their future trends in various areas of space-based applications and representing a…
ZDARMA
T
Číslo ODZ: 463
Jazyk: německy
Fachdeutsch für Landarbeiter
Mgr. Ladislava Hanibalová
Jedná se o stručné texty, slovní zásobu z oblasti němčina v zemědělství a o cvičení určená k upevnění slovní zásoby. Za každým cvičením následuje správné řešení. Výukový materiál je rozdělen do…
ZDARMA