Didaktika předškolní výchovy 1
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2021

created with support of

Didaktika předškolní výchovy 1
Didaktika předškolní výchovy 1

Authors

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

Abstract

Kurz je zaměřen na didaktické aspekty předškolního vzdělávání. V prvním díle se zaměruje na cíle předškolního vzdělávání a jeho učivo, stanovování vzdělávacích cílů nebo přípravu školních vzdělávacích programů v MŠ.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2021

price

FREE

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

other sources

created with support of