Dějiny teologického a filosofického myšlení
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2021

created with support of

Dějiny teologického a filosofického myšlení
Dějiny teologického a filosofického myšlení

Authors

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.

Abstract

Kurz Dějiny filosofického a teologického myšlení slouží studentkám a studentům k obnovení nebo k získání základního přehledu jednotlivých dějinných epoch západní kultury do počátku nověku, jejich myšlenkové tradice, základních typů vztahování se k člověku, světu a Bohu.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2021

price

FREE

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

created with support of