Treatment
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

English

Year of publication

2019

created with support of

Treatment
Treatment

Authors

Mgr. Alena Václavíková

Abstract

Studijní materiál se zabývá různými formami léčby, ať už konvenčními nebo alternativními. Detailněji jsou zpracovány kapitoly týkající se chirurgických zákroků a fyzioterapie. Samostatná kapitola je věnována lékům, lékovým skupinám, formám a způsobům podávání. Poslední kapitola se věnuje zneužívání léků nebo legálních a nelegálních drog.The study material describes various types of treatment, either conventional or alternative ones. Surgery and physiotherapy are discusses in detail. A single chapter is concerned with medication, especially with medication groups, forms and routes of administration. The last chapter deals with various kinds of addiction, either to medication or legal and illegal drugs.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

English

Year of publication

2019

price

FREE

created with support of