Silnice a dálnice
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2020

created with support of

Silnice a dálnice
Silnice a dálnice

Authors

Vojtěch Novotný

Abstract

Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky silniční dopravy. Seznámí čtenáře s výhodami a nevýhodami silniční dopravy, pojmem „pozemní komunikace“ a typologií silnic a dálnic, principy návrhu pozemních komunikací v extravilánu včetně základní informace o konstrukci vozovky či problematice vlivu automobilového provozu na životní prostředí a lidské zdraví. Součástí materiálu je i úvod do teorie dopravního proudu a problematiky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2020

price

FREE

created with support of