Elektrotechnika II
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

20

created with support of

Elektrotechnika II
Elektrotechnika II

Authors

Ing. Jaroslav Pospíšil

Abstract

Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis základní problematiky elektrotechniky a orientaci v ní. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových prvků a jejich využití v praktické elektrotechnice. Popis elektrotechnické problematiky začíná obecnými definicemi, dále pokračuje odvozením, popisem a vysvětlením základních parametrů. Text je doplněn vzorovými příklady a ukázkami praktických obvodových realizací.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

20

price

FREE

created with support of