Cestovní kancelář
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2018

created with support of

Cestovní kancelář
Cestovní kancelář

Authors

Ing. Alena Votoupalová

ISBN

978-80-88418-00-9

Abstract

Výukový materiál je zdrojem informací o činnostech vykonávaných cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Student se seznámí s tvorbou všech druhů zájezdů včetně jejich kalkulace, s jejich propagací a prodejem. Důraz je kladen na znalost zákonů, které problematiku činnosti cestovních kanceláří řeší, především na zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2018

price

FREE

created with support of