Efektivní týmová práce
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2019

created with support of

Efektivní týmová práce
Efektivní týmová práce

Authors

Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.

Abstract

Metodický průvodce projektovou týmovou prací

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2019

price

FREE

other sources

created with support of