Farmakognózie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2019

created with support of

Farmakognózie
Farmakognózie

Authors

Jana Kendra

Abstract

Tento výukový materiál obsahuje obecnou a speciální část farmakognózie. V obecné části jsou vysvětleny základní pojmy a definice k danému předmětu. Speciální část je rozdělena do skupin podle obsahových látek v rostlinných a živočišných drogách. Poslední kapitola seznamuje studenta s vybranými rostlinnými přípravky, které lze doporučit na daná onemocnění.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2019

price

FREE

created with support of