Obecná psychologie a psychologie osobnosti
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2019

created with support of

Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Obecná psychologie a psychologie osobnosti

Authors

Mgr. Veronika Plecerová

Abstract

Obecná psychologie a psychologie osobnosti poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Jednotlivé kapitoly charakterizují obsah základních dimenzí lidské psychiky. Představuje základní pilíře pro další studium jednotlivých psychologických disciplín. Použité zdroje budou souhrnně uvedeny na konci textu.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2019

price

FREE

created with support of