Ošetřovatelská péče v geriatrii
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2019

created with support of

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Ošetřovatelská péče v geriatrii

Authors

Eva Rohanová, Bohumila Machová

Abstract

Výukový materiál obsahuje základní informace týkající se specifické péče o seniory, a to v oblastech funkčního stavu, duševního stavu, výživy, komunikace, bolesti a sociální oblasti. Důraz je kladen na změny v těchto oblastech a na využití hodnotících škál k jejich objektivizaci.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2019

price

FREE

created with support of