Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

Czech

Year of publication

2020

created with support of

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

Authors

Mgr. et Bc. Irena Pokorná

Abstract

Výukový materiál seznamuje studenty se zákadními informacemi z oboru gynekologie a porodnictví. Přibližuje všechna období života ženy od narození až po stáří. Seznamuje studenty s gynekologickými onemocněními, plánovaným rodičovstvím, těhotenstvím, porodem a obdobím šestinedělí. Text je rozdělen do 21 kapitol, je doplněn 33 obrázky a 79 testovými otázkami, kde si studeti mohou ověřit své vědomosti. Vzhledem k rozsáhlosti oboru gynekologie a porodnictví a omezenému rozsahu tohoto studijního materiálu, nebylo možné obsáhnout bezezbytku všechna témata.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Czech

Year of publication

2020

price

FREE

created with support of