Pedagogická diagnostika 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Pedagogická diagnostika 2
Pedagogická diagnostika 2

Authoren

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

Annotation

Kurz je zaměřen na pedagogickou diagnostiku v předškolním vzdělávání a na rozvoj dítěte v předškolním věku. Druhý díl se věnuje diagnostice v oblastech kognitivního vývoje, rozvoje řeči, hry, kresby nebo sociálního a emočního vývoje dítěte a nakonec disgnostice školní zralosti dítěte.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory