Supervize - teoretické uchopení
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Supervize - teoretické uchopení
Supervize - teoretické uchopení

Authoren

Mgr. Andrea Dittrichová

Annotation

Supervize- teoretické uchopení je první kurz předmětu supervize. Je zaměřen především na teoretické poznatky z oblasti supervize a na samotný průběh supervize. Student získá základní poznatky o významu supervize v oblasti sociální práce a důležitosti pro profesní růst sociálního pracovníka.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory