Jedinec v sociálních vztazích
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Jedinec v sociálních vztazích
Jedinec v sociálních vztazích

Authoren

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

Annotation

V rámci totoho kurzu je na jedince nahlíženo v rámci existujícíh sociálních uskupení. V kurzu je sledováno, jak je jedinec v těchto uskupeních formován a jak se stává společenskou bytostí. Pozornost je však věnována i tomu, jak jedinec do těchto uskupení zasahuje. Individuum tak souběžně zaujímá aktivní i pasivní roli ve svém sociálním prostoru.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory