Intervenční proces s klientem
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Intervenční proces s klientem
Intervenční proces s klientem

Authoren

Mgr. Lenka Rucká

Annotation

Obecným cílem kurzu je vymezení konkrétních nástrojů intervencí s klientem.
Konkrétními cíli kurzu jsou využití nástrojů případové konference a metody case managementu. Student se zde učí využít multidisciplinární týmy ve složení formálních i neformálních subjektů (lékař, psycholog, pedagog, policista, rodinní příslušníci, sousedé atd.), orientovat se v problematice klienta, sestavit intervenční plán, argumentovat svá rozhodnutí na základě znalostí individuální případové práce a reflektovat svůj přístup na základě odborných znalostí komunikace a praktických zkušeností.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory