Metody sociální práce s komunitou
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metody sociální práce s komunitou
Metody sociální práce s komunitou

Authoren

Doc. David Urban, PhD

Annotation

Komunitní sociální práce je jednou ze základních metod sociální práce. V rámci tohoto kurzu se zaměříme na teoretické principy a základní východiska komunitní sociální práce, seznámíme se s prací v terapeutických komunitách (s ohledem na různé cílové skupiny). Akcent je také kladen na komunitní plánování sociálních služeb včetně využití analýzy SWOT.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory