Metody sociální práce s rodinou 1
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metody sociální práce s rodinou 1
Metody sociální práce s rodinou 1

Authoren

Doc. Hana Pazlarová, Ph.D. a Doc. David Urban, PhD

Annotation

Kurz „Metody sociální práce s rodinou 1“ je úvodním kurzem do oblasti sociální práce s rodinou, přičemž v rámci tohoto kurzu se primárně zaměřujeme na problematiku rodin v předrozvodovém a rozvodovém řízení a na sociální práci s ohroženými dětmi v rozpadajících se rodinách. V kurzu jsou prezentovány také dva modely práce s těmito rodinami – sanace rodiny a Cochemská praxe.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory