Osobnostní rozvoj
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Osobnostní rozvoj
Osobnostní rozvoj

Authoren

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Annotation

Kurz je zaměřen na porozumění základním tématům z oblasti osobnostního rozvoje v osobním i profesním životě, k získání přehledu, které kompetence jsou v osobnostním rozvoji klíčové a k osvojení základních technik osobnostního rozvoje. Nedílnou součástí kurzu je rovněž podpora rozvíjení zdravého sebepoznávání a podpora vlastní sebeúčinnosti a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a konání.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory