Osobnost pedagoga
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Osobnost pedagoga
Osobnost pedagoga

Authoren

PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

Annotation

Kurz s názvem Osobnost pedagoga je zaměřen na učitele a další pedagogické pracovníky. Zabývá se jejich profesí, přípravou na výkon této profese. Stěžejní část kurzu se zabývá problematikou osobnostních předpokladů jedince vykonávajícího profesi pedagogického pracovníka. Zaměřuje se na jeho odbornou i osobnostní stránku. Zabývá se také autoritou učitele, která je pro kvalitní výkon pedagogické profese stěžejní, s ohledem na vliv autority učitele na kázeň ve výuce. Závěrečná lekce kurzu se zabývá aktuálními problémy a dilematy, se kterými se současný učitel potýká.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory