Pedagogická komunikace
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Pedagogická komunikace
Pedagogická komunikace

Authoren

PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

Annotation

 Kurz Pedagogická komunikace se zabývá sociální komunikací a její specifickou formou – pedagogickou komunikací. Nahlíží na komunikaci z tradičního hlediska a dělí ji na verbální a neverbální. Zabývá se komunikační kompetencí pedagoga, požadavky na komunikační dovednosti učitele, formami a strukturou komunikace ve třídě. Definuje pojem pedagogická komunikace, a to z hlediska její stránky verbální i neverbální. V poslední lekci se kurz zabývá sociálním kontextem pedagogické komunikace, obzvláště s důrazem na tvorbu pozitivního třídního/školního klimatu, prevenci patologického chování (šikany) ve třídě/škole. Věnuje se také problematice komunikace s rodiči a komunitou školy.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory