Úvod do pedagogiky 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Úvod do pedagogiky 2
Úvod do pedagogiky 2

Authoren

PhDr. Linda Matušková, Ph.D.

Annotation

Kurz Úvod do pedagogiky 2 seznámí studenta v návaznosti na kurz Úvod do pedagogiky 1 s dalšími základními pedagogickými kategoriemi, kterými jsou především didaktické zásady a didaktické formy. Vedle procesu učení, kterým se zabýval kurz Úvod do pedagogiky 1, se zaměří také na výchovu. Seznámí studenta s podstatou výchovy jako nedílné součásti pedagogického působení a edukačního procesu. Objasní výchovné metody a prostředky. Závěr kurzu se stručně věnuje i problematice učitele a žáka v současné škole.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory