Nutrition and Eating Habits of a Healthy Person
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

18

vzniklo za podpory

Nutrition and Eating Habits of a Healthy Person
Nutrition and Eating Habits of a Healthy Person

Authoren

Ing. Radka Horáčková

Annotation

This material is created as a study material for the College of Higher Medical Education for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is processed in accordance with the curriculum for the Higher Vocational School, in the subject of Nutrition Therapy. This material will teach students topics such as Nutrition, Eating habits, Food Pyramid, with problems related to poor eating habits and their consequences.Tento materiál je vytvořen jako studijní materiál pro Vyšší odborné školy zdravotnické, pro obor Nutriční terapeut za účelem rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce. Materiál je zpracován v souladu s osnovami pro Vyšší odbornou školu, obor Nutriční terapeut. Tento materiál seznámí studenty s tématy jako Výživa, Stravovací návyky, Potravinová pyramida, s problémy souvisejícími se špatnými stravovacími návyky a s jejich důsledky.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

18

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory