Úvod do filosofie pro pomáhající a pedagogické profese
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Úvod do filosofie pro pomáhající a pedagogické profese
Úvod do filosofie pro pomáhající a pedagogické profese

Authoren

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA.

Annotation

Předmět je určen studentům usilujícím o kvalifikaci sociálních pracovníků, vychovatelů i se zaměřením na speciální pedagogiku, pastoračním a komunitním pracovníkům, u nichž se předpokládá určité porozumění člověku ve vztahu k občanské společnosti. Cílem je, aby absolvování předmětu umožnilo postupně získávat odstup od situací, kterým na první pohled rozumí, a neuvědomují si, že leckteré odlišnosti mezi jedinci i skupinami lidí nejsou schopni postihnout. Jde o předpoklady pro vytvoření si citlivosti a porozumění pro jinakost druhého, pro různá pojetí spravedlnosti, pravdy, pro respekt k lidské důstojnosti v kontextu pomáhající profese. Předmět bude čerpat z ukázek textů vybraných myslitelů a jejich interpretace. Důraz je kladen na zproblematizování subjektivistického pojetí vnímání skutečnosti, které bývá u studentů bez zkušenosti s filosofickou reflexí často pevně zažité a neumožňuje jim se opřít o vědecký přístup k profesním postupům, a zároveň tento oborově vymezený přístup zproblematizovat ve světle situace konkrétního člověka.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory