Anatomie hlavy, anatomie a fyziologie orgánů ústní dutiny –Anatomie des Kopfes, Anatomie und Physiologie der Mundhöhlenorgane
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Deutsch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Anatomie hlavy, anatomie a fyziologie orgánů ústní dutiny –Anatomie des Kopfes, Anatomie und Physiologie der Mundhöhlenorgane
Anatomie hlavy, anatomie a fyziologie orgánů ústní dutiny –Anatomie des Kopfes, Anatomie und Physiologie der Mundhöhlenorgane

Authoren

Mgr. Michelle Tesařová

Annotation

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je anatomie hlavy a anatomie a fyziologie orgánů ústní dutiny. V úvodní kapitole popisuje krátce lidskou hlavu. V dalších kapitolách se zabývá vybranými stránkami tématu. Nejdříve představuje kosti hlavy s důrazem na maxilu a mandibulu. Dále se zabývá strukturou a tkáněmi zubu a konečně v poslední kapitole typy zubů.Dieses Unterrichtsmaterial dient als offene digitale Quelle für den Deutschunterricht an höheren Berufsschulen. Der Inhalt des Materials wurde für den Studienzweig des zertifizierten Zahntechnikers erstellt. Die Themen sind Kopfanatomie sowie Anatomie und Physiologie der Mundhöhlenorgane. Im Einführungskapitel wird kurz der menschliche Kopf beschrieben. In den weiteren werden ausgewählte Aspekte des Themas behandelt. Zunächst werden Kopfknochen mit Schwerpunkt auf Oberkiefer und Unterkiefer (Kieferknochen) behandelt. Darauf folgend werden Struktur und Gewebe der Zähne beschrieben. Schließlich geht es im letzten Kapitel um Zahnarten.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Deutsch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory