Úvod do jazyka VHDL I
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Úvod do jazyka VHDL I
Úvod do jazyka VHDL I

Authoren

Pavel Lafata

Annotation

Jazyk VHDL představuje dnes jeden ze dvou popisných typů jazyků určených pro návrh, syntézu a simulaci logických obvodů implementovaných v rámci programovatelných hradlových polí a obvodů. Syntaxe jazyka VHDL do značné míry připomíná jiné běžné programovací jazyky, avšak díky svému použití pro hradlová pole a logické obvody činí samotnou filozofii návrhu a popis obvodů do značné míry odlišnou a specifickou. V tomto textu budou uvedeny základy a úvod do tohoto popisného jazyka. Čtenář se seznámí se samotným způsobem popisu a se skladbou VHDL modulu. Ve dvojici navazujících textů „Úvod do jazyka VHDL II“ a „Úvod do jazyka VHDL III“ pak budou následovat popisy datových typů, objektů a jejich atributů a bude doplněna syntaxe častých příkazů a částí kódů pro realizaci logických obvodů.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory