Arduino 2. díl – pokročilé techniky a periferie
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Arduino 2. díl – pokročilé techniky a periferie
Arduino 2. díl – pokročilé techniky a periferie

Authoren

Mgr. Jiří Hodal

Annotation

Materiál předpokládá základní znalosti a dovednosti čtenáře při práci s Arduinem a základními elektronickými součástkami. Předkládá úlohy, které je potřeba řešit v rámci „malé“ (civilní) automatizace. Vybrané úlohy jsou vyřešeny, u ostatních se předpokládá, že čtenář získal dostatečné zkušenosti k tomu, aby je dokázal vyřešit sám.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory