Anatomie a fyziologie II
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Anatomie a fyziologie II
Anatomie a fyziologie II

Authoren

MVDr. Radka Noháčová

Annotation

Výukový materiál je zaměřen na popis anatomických struktur kosterní soustavy, kardiovaskulární soustavy a dýchací soustavy hospodářských zvířat a na objasnění základních fyziologických funkcí těchto orgánových soustav. Součástí textu jsou krátká videa usnadňující pochopení problematiky a interaktivní cvičení k procvičování odborné terminologie a získaných znalostí.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory