Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

Authoren

Mgr. Jaroslava Knapová.

Annotation

Teoretické poznatky tohoto předmětu umožňují pochopit holistické teorie a klasifikaci potřeb člověka ve zdraví a nemoci. Ošetřovatelský proces je dle platné legislativy základní metodou pro ošetřování nemocných. Aplikací ošetřovatelského procesu studenti získávají informace k posouzení zdravotního stavu pacienta. Tříděním a analýzou získaných dat jsou schopni formulovat ošetřovatelské diagnózy a naplánovat individualizovanou ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelskými intervencemi se snaží uspokojit potřeby pacienta a dosáhnout ošetřovatelských cílů. Efektivitu své činnosti hodnotí společně s pacientem a podle potřeby korigují plán péče.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory