Zabezpečení rodinných domů 3A
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Zabezpečení rodinných domů 3A
Zabezpečení rodinných domů 3A

Authoren

Petr Hulík, Jiří Antoš

Annotation

Zabezpečení rodinných domů 3A, B, C, D je skupina čtyř témat zabývající se zabezpečením rodinných domů prostřednictvím PZTS na úrovni 2. stupně střežení. Témata se zabývají koncepčním řešením PZTS 2. stupně střežení, ke kterému se vztahuje větší počet norem. Vyjmenujeme si ty nejčastěji používané. Samotná aplikace PZTS, respektive jejího 2. stupně střežení je sice samostatným tématem a v praxi se k tomu i tak přistupuje, nelze ji však vytrhovat z kontextu celého bezpečnostního řešení.ČSN CEN/TS 14383-3Tabulku se základní definicí pěti úrovní zabezpečení naleznete v příslušné normě, ale naleznete ji také v mnoha našich textech o zabezpečení, respektive střežení.V souvislosti se zabezpečením rodinných domů, ale i obecně všech objektů, musíme rozlišovat mezi dvěma výrazy: zabezpečení a střežení. Nejedná se jen o výuku v rámci studia, ale o pochopení rozdílnosti, a především pochopení toho, co výrazy zabezpečení a střežení zahrnují.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory