Sportovní a rekondiční masáže I. a II.
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Sportovní a rekondiční masáže I. a II.
Sportovní a rekondiční masáže I. a II.

Authoren

Tomáš Mirovský

ISBN

978-80-88418-32-0

Annotation

Výukový materiál seznámí se základy sportovní a rekondiční masáže. Vychází z požadovaných standardů pro úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace „Sportovní masáž“ (kód 69-037-M) Národní soustavy kvalifikací. Tato zkouška je podkladem pro získání Živnostenského oprávnění pro poskytování masáží mimo oblast zdravotnictví.Součástí výukového materiálu budou jak texty potřebné pro zvládnutí problematiky masáží, tak i obrázky a videa provádění jednotlivých masérských hmatů i celého postupu sportovní a rekondiční masáže.Hlavní důraz je kladen na základy rekondiční masáže, nebo jinak masáže mimo oblast zdravotnictví, masáže u zdravých jedinců. Někdy se vedle označení „sportovní a rekondiční“ můžeme setkat i s označením „regenerační“, „rekondiční“ a mnoha dalšími názvy, což jsou ale pouze jiné názvy masáží vycházejících ze stejných principů a používaných na zdravých klientech, ať už sportovcích, nebo nesportovcích. Součástí výukového materiálu je také postup při pohotovostní masáži, která se provádí před sportovním výkonem.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory