Finanční účetnictví podniku - Účetnictví podnikatelských subjektů
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Finanční účetnictví podniku - Účetnictví podnikatelských subjektů
Finanční účetnictví podniku - Účetnictví podnikatelských subjektů

Authoren

Jiřina Krajčová

ISBN

978-80-88418-12-2

Annotation

Výukový materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol. Publikace je zaměřena na problematiku účetnictví. Výukový materiál se věnuje základním principům vedení účetnictví v České republice. V publikaci jsou rozpracovány účetní postupy dle jednotlivých druhů majetků a zdrojů jejích krytí. Podrobně jsou rozebrány náklady a výnosy účetní jednotky, a to nejen z pohledu účtování, ale i ve vazbě na daňové aspekty. Dále se zabývá zdanění daní z příjmů právnických i fyzických osob. Prostor je věnován i problematice a zúčtování mezd zaměstnanců, včetně zdanění příjmů a odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory