Chemistry and Pharmacognosy
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Chemistry and Pharmacognosy
Chemistry and Pharmacognosy

Authoren

Mgr. Ludmila Faltýnková

Annotation

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Jeho tématem je chemie, její dělení a popis základních prvků a sloučenin. V dalších kapitolách je definována farmakognosie, léčivé látky, jejich sběr a použití. V neposlední řadě se text zaměřuje na léčivé rostliny i alternativní léčbu.The educational material in the open digital source is designed to teach English language at tertiary professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified pharmacy technician. Its topic is chemistry, its classification and description of basic elements and compounds. Further chapters deal with pharmacognosy, drugs, their collection and use. The text also focuses on herbs, herbal medicines and alternative treatment.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory