Laplaceova transformace
rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

19

vzniklo za podpory

Laplaceova transformace
Laplaceova transformace

Authoren

Vratislav Davídek

Annotation

Kurz uvádí definici přímé a zpětné Laplaceovy transformace. Je odvozeno několik obrazů z časových funkcí a je sestaven stručný slovník Laplaceovy transformace. Jsou uvedeny základní vlastnosti Laplaceovy transformace. Je odvozena transformace diferenciálních a integrálních rovnic na rovnice algebraické. Zpětná Laplaceova transformace je řešena rozkladem na částečné zlomky. Uvedená teorie je aplikována na řadě příkladů. Dále je definována stabilita racionální lomené funkce v závislosti na poloze pólů v p-rovině. Jsou ukázány systémy stabilní, nestabilní i na mezi stability. Je uvedena také ukázka použití programového systému Matlab k řešení zpětné Laplaceovy transformace.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

andere Quellen

vzniklo za podpory