Informace
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Informace
Informace

Authoren

Marcela Buřilová

Annotation

Učební text uvádí do problematiky užívání termínů informace, data, znalosti. Obsahuje vysvětlení pojmu informace a definici informace z hlediska vědních oborů, které se informacemi zabývají. Přináší vysvětlení souvislostí pojmů: data, informace a znalosti. Vysvětluje význam, hodnotu a vlastnosti informací. Zabývá se klasifikací informací, základními operacemi s informacemi. Pozornost je věnována také informačnímu zahlcení a informační gramotnosti.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory