Mikrobiologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Mikrobiologie
Mikrobiologie

Authoren

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D., RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

Annotation

Předmět mikrobiologie se zabývá výukou morfologických a fyziologických vlastností mikroorganismů, dále jejich patogenitou a virulencí. Věnuje se všem skupinám mikroorganismů významným pro člověka (bakteriím, virům, mikroskopickým houbám, parazitům), včetně jejich významu jako původců infekcí u člověka. Základní součástí výuky je problematika laboratorní diagnostiky mikroorganismů v klinickém materiálu (přímá a nepřímá). Předmět se věnuje také antimikrobiálním preparátům, zejm. stanovení citlivosti mikroorganismů k jednotlivým typům antiinfektiv a také k problematice rezistence k těmto látkám. Vzhledem k rozsahu textové části je obrazová část menšího rozsahu. Obrázky a videa jsou běžně dostupné elektronicky, během studia doporučujeme studentům nahlédnout do těchto materiálů.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory