Farmakognózie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Farmakognózie
Farmakognózie

Authoren

Jana Kendra

Annotation

Tento výukový materiál obsahuje obecnou a speciální část farmakognózie. V obecné části jsou vysvětleny základní pojmy a definice k danému předmětu. Speciální část je rozdělena do skupin podle obsahových látek v rostlinných a živočišných drogách. Poslední kapitola seznamuje studenta s vybranými rostlinnými přípravky, které lze doporučit na daná onemocnění.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory