Dělené lékové formy - návody k praktickým cvičením z přípravy léčiv
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Dělené lékové formy - návody k praktickým cvičením z přípravy léčiv
Dělené lékové formy - návody k praktickým cvičením z přípravy léčiv

Authoren

PharmDr. Irena Sládková

Annotation

Výukový materiál je určen pro výuku praktické části předmětu příprava léčiv ve 2. ročníku studia oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Je zaměřen na dělené lékové formy běžně připravované v lékárenské praxi. Úvod je věnován vysvětlení základních pojmů a způsobu předepisování dělených lékových forem. Následující kapitoly (pulveres, suppositoria, globuli) uvádějí charakteristiku těchto lékových forem, seznamují čtenáře s pomocnými látkami používanými na jejich přípravu a hlavními zásadami a postupem přípravy. Závěr každé kapitoly je věnován příkladům k procvičení.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory