Patient care
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Patient care
Patient care

Authoren

Mgr. Ludmila Faltýnková

Annotation

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Popisuje příjem pacientů do nemocnice, odebírání anamnézy, lékařských záznamech i měření vitálních funkcí. Dále pak informuje o specifikách starších pacientů, hygieně a výživě pacienta a JIP. Popisuje ošetřování ran a zvládání bolesti.The study material is meant for higher medical school sudents aiming for the nursing profession. It provides information concerning patient´s admission, taking medical history and vital signs. Furthermore it includes information about elderly patients’ characteristics, patient´s hygiene and nutrition and ICU. It describes wound care and pain management.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory