Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Výstupy projektu KA5

Inovace VOV_technická oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047