Inovace VOV

portál inovace
vyššího odborného vzdělávání

Výstupy projektu KA7

VOV - ekonomická sekce – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049