Keramické hmoty a jejich zpracování v protetické stomatologii
Gisela Klimešová, Ing. Bc. Petra Doubravová
Anotace

Výukový materiál je zaměřen na přehledné dělení dentální keramiky včetně chemického složení, popis indikace a kontraindikace jednotlivých keramických náhrad ve fixní protetice a souhrn metod jejich zhotovení. Zahrnuje také moderní technologie výroby fixních stomatologických náhrad.

Cíle

Cílem je seznámit studenty s klasifikací dentální keramiky, jejím složením a indikací pro jednotlivé druhy náhrad a popsat obecné zpracování keramiky v zubní laboratoři.

Klíčová slova
metalokeramika, zirkon, celokeramika, leucit, živec, lithium-disilikát, dentální keramika, sklokeramika, oxid zirkoničitý
Datum vytvoření
09.09.2019
Časová dotace
8 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Keramické hmoty. Ptc.zshk.cz [online]. © 2019 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://ptc.zshk.cz/vyuka/keramicke-hmoty.aspx
 1. McLaren, E., Figueira, J. Updating Classifications of Dental Ceramic Materials, January 2018 RN - Expires December 31st, 2019 [cit. 2019-04-10]. Dostupné online: https://idt.cdeworld.com/courses/5123-updating-classifications-of-dental-ceramic-materials
 1. MOUNAJJED, R., H. ŠOUKALOVÁ, B. AZAR, D. ČERNÝ a M. HAMMAL. Celokeramické náhrady. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2018, 118(4), 90-94.
 1. Zhang, Y., Kelly, J. R.: Dental ceramics for restoration and metal veneering. Dent. Clin. North Am., roč. 61, 2017, s. 797–819.
 1. MAZÁNEK, Jiří. Zubní lékařství: propedeutika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3534-4.
 1. HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. Praha: Galén, 2009, 301 s. Zubní lékařství. ISBN 978-80-7262-581-9.
 1. DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0655-5.
 1. RINKE, S. Celokeramické náhrady, koncept pro praxi, 1. vyd. Praha, Quintssenz, 2014, s. 7-14.
 1. LOKVENC, M. Studium biokeramických materiálů pro dentální aplikace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 30 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Lenka Slabáková.
 1. VAVŘIČKOVÁ, Vlastnosti protetických materiálů. Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012. prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA.
 1. Vita průvodce při zhotovení konstrukcí z kovokeramiky. Bad Säckingen, 2000.
 1. VITA VMK Master® Návod ke zpracování. Bad Säckingen, 2015.
 1. ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-543-5.
 1. CoCr laserem sintrovaný. Microdent s.r.o. [online]. Turnov [cit. 2019-10-05]. Dostupné z: https://www.microdent.cz/produkt/cocr-laserem-sintrovany
 1. VITAVM 7 fazetovací materiál. Bad Säckingen.
 1. VITAVM®9: Working Instructions. Bad Säckingen, 2013.
 1. WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. 2. české vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3519-1.