Výrobky farmaceutického průmyslu jako doplněk stravy člověka
Mgr. Ščerbová Nina
Anotace

Tento materiál je podkapitolou Chemie potravin a je určený pro studenty oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Obsahuje informace o doplňcích stravy, které jsou k dispozici na českém trhu. Je zde vysvětleno: pojem doplněk stravy a rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem. V jednotlivých kapitolách jsou popsané doplňky stravy, vitaminy, minerální látky a omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Také jsou popsaná rizika nadměrného užívání doplňků stravy.

Cíle

Student po prostudování textu dokáže vysvětlit pojem doplněk stravy. Dokáže zhodnotit význam doplňku stravy. Orientuje se v účincích a fyziologickém významu doplňku stravy na lidský organismus. Je schopný vysvětlit rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem. Objasní a aplikuje souvislost mezi strukturou a účinkem doplňku stravy. Má přehled v problematice nadměrného užívání doplňku stravy.

Klíčová slova
Doplněk stravy. Chemie potravin. Vitaminy. Léčivý přípravek. Chemická struktura. Minerální látky. Stopové prvky. Nenasycené mastné kyseliny. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny. SÚKL.
Datum vytvoření
27.09.2019
Časová dotace
2 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. WENKE, Max a kol. Farmakologie. Praha: Avicenum, 1986. 08-027-86.
 1. http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku
 1. http://www.lekopis.cz/Kap_6_1_Omega-3_acidorum_esteri_ethylici.htm
 1. https://www.wikiskripta.eu/w/Mastné_kyseliny
 1. KELLER, Ulrich, Sibylle BERTOLI a Rémy MEIER. Klinická výživa. Praha: Scientia Medica, 1993. ISBN 80-855-2608-5.
 1. GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora: praktický rádce pro sestry. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1868-2.
 1. HLÚBIK, Pavol, Libuše OPLTOVÁ a Rémy MEIER. Vitaminy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0373-4.
 1. SHARMA, Sangita, Libuše OPLTOVÁ a Rémy MEIER. Klinická výživa a dietologie: v kostce. Praha: Grada Publishing, 2018. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0228-0.
 1. VELÍŠEK, Jan, Jana HAJŠLOVÁ a Rémy MEIER. Chemie potravin: v kostce. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. Sestra (Grada). ISBN 978-80-86659-15-2.
 1. ODSTRČIL, Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-435-6.
 1. HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.