Ošetřovatelská péče v interních oborech II.
Mgr. Petra Hoffmannová
Anotace

Materiál předkládá vybrané kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů Ošetřovatelská péče v interních oborech I. a II. První díl zahrnuje kapitoly z kardiologie, pneumologie, gastroenterologie. Kapitoly endokrinologie, nefrologie a akutních stavů jsou ve druhém díle. Materiál je zpracován tak, aby byl student schopen dedukovat podstatu onemocnění z patofyziologie, z procesů, které vzniknou jako přirozená reakce organizmu a ze znalostí, které získal z předchozího studia jiných předmětů, nebo z mezipředmětových vztahů.

Cíle

Čtenář získá základní informace o onemocněních v oborech kardiologie, pneumologie, endokrinologie, nefrologie, gastroenterologie a akutních stavů. Zvládne popsat příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu a ošetřovatelskou péči potřebnou k vyřešení problémů pacienta. Zároveň informuje o možných komplikacích a prevenci.

Klíčová slova
Onemocnění, kardiovaskulární, bronchopulmonální, zažívací trakt, endokrinologie, ledviny a močové cesty, akutní stavy.
Datum vytvoření
01. 01. 2019
Časová dotace
90 hodin
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. ADAMS B., HAROLD C. E., Sestra a akutní stavy od A do Z. Grada Publishing, a.s., 1999, 488 stran, ISBN 80-7169-893-8.
 1. BARTŮNĚK Petr et al., Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Grada Publishing, a.s., 2016, 752 stran, ISBN 978-80-247-4343-1.
 1. BUREŠOVÁ E. a kol. Urolitiáza – diagnostika a léčba. Urologie pro praxi, [online] 2010; 11(4) [cit. 10. 03. 2019]. ISSN 1803-5299 Dostupné z: https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2010/04/09.pdf.
 1. JIRÁSKOVÁ A., FEJFAROVÁ V. Makrovaskulární komplikace diabetu. Interní medicína pro praxi [online]. 2009; 11(9). [cit. 13. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/09/06.pdf.
 1. KAPOUNOVÁ Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Grada Publishing, a.s., 2007, 368 stran, ISBN 978-80-247-1830-9.
 1. KAREN I. a kol. Diabetes mellitus. Doporučený postup péče o pacienty s diabetes mellitus. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. [online] 2013. [cit. 13. 02. 2019]. ISBN: 978-80-86998-61-9. Dostupné z: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/DM.pdf.
 1. KAZDA Antonín et al. Kritické stavy. Galén, 2012, 346 str., ISBN 978-80-7262-763-9.
 1. KLADENSKÝ Jiří. Akutní infekce močových cest – diagnostické a léčebné možnosti v ordinaci praktického lékaře Medicína pro praxi [online]. 2012; 9 ISSN 1803-5310. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2012/10/07.pdf.
 1. KREJČÍ K. a kol. Akutní selhání ledvin Interní medicína pro praxi [online] 2007; 2 [cit. 09. 03.2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/02/07.pdf.
 1. KRŠEK M., ĎUROVCOVÁ V. Cushingův syndrom – charakteristika, diagnostika a léčba. Medicína pro praxi [online]. 2009; 6(6). [cit. 20. 10. 2018]. ISSN 1803-5310. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/06/02.pdf.
 1. KRŠEK Michal. Pacient s adrenokortikální insuficiencí. Interní medicína pro praxi [online]. 2011; 13(4). [cit. 13. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/04/04.pdf.
 1. MATĚJOVIČ M. Sepse a její nová definice Postgraduální nefrologie. [online] ročník XV, č. 1, březen 2017. [cit. 19. 04. 2019] ISSN: 1214-178X Dostupné z: file:///D:/Users/petra/Downloads/Sepse%20a%20jej%C3%AD%20nov%C3%A1%20definice.pdf.
 1. NAVRÁTIL Leoš a kol., Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada Publishing, a.s., 2008, 424 stran, ISBN 978-80-247-2319-8.
 1. PACOVSKÝ J. a kol. Akutní selhání ledvin Urologie pro praxi [online] 2016; 17(2) [cit. 10. 03. 2019]. ISSN 1803-5299 Dostupné z: https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2016/02/06.pdf.
 1. PELIKÁNOVÁ Terezie. Inzulinová rezistence a metabolický syndrom. Interní medicína pro praxi [online]. 2003, 10. [cit. 13. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2003/10/04.pdf.
 1. PETŘÍK Aleš. Nefrolitiáza. Urologie pro praxi [online] 2004 [cit. 10. 03. 2019]. ISSN 1803-5299 Dostupné z: https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2004/05/08.pdf.
 1. PIŤHOVÁ Pavlína. Akutní komplikace Diabetes mellitus. Interní medicína pro praxi [online]. 2006; 12 [cit. 13. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/12/02.pdf.
 1. PIŤHOVÁ Pavlína. Inzulín a novinky v léčbě inzulínem. Interní medicína pro praxi [online]. 2006; 1. [cit. 20. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: www.internimedicina.cz/savepdfs/int/2006/01/03.pdf.
 1. REJDLOVÁ I., KADLECOVÁ J., Poruchy puberty u dívek. Pediatrie pro praxi. [online] 2016; 17 (6). [cit. 19. 02. 2019]. ISSN 1803-5264. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2016/06/05.pdf.
 1. SOUČEK Miroslav a kol. Vnitřní lékařství 1. a 2. díl. Grada Publishing, a.s., 2011. 1788 stran. ISBN 978-80-247-2110-1.
 1. ŠEVČÍK P. a kol. Intenzivní medicína. 3. přepracované vydání, Galén, 2014, 1195 str., ISBN 978-80-7492-066-0.
 1. ŠKRHA Jan. Novinky v léčbě diabetes mellitus 2. typu perorálními antidiabetiky. Medicína pro praxi [online]. 2016; 13(4). [cit. 20. 10. 2018]. ISSN 1803-5310. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2016/04/03.pdf.
 1. TROJAN Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. 2., přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing a.s., 1996. 489 stran. ISBN 80-7169-311-1.
 1. VACHEK J. a kol. Chronické onemocnění ledvin. Interní medicína pro praxi [online] 2012; 14(3) [cit. 09. 03.2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/03/05.pdf.
 1. VACHEK J. Akutní poškození ledvin. Kardiol Rev Int Med. [online] 2014; 16 (1). [cit. 09. 03. 2019]. ISSN 2336-2898. Dostupné z: https: http://www.kardiologickarevue.cz/pdf?id=47824.
 1. VLASÁKOVÁ Z., PELIKÁNOVÁ T. Aktuální léčba perorálními antidiabetiky. Interní medicína pro praxi [online] 2011; 13(6) [cit. 20. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/06/02.pdf.
 1. WIDIMSKÝ J., ŠTRAUCH B. Primární hyperaldosteronizmus – nejčastější forma sekundární endokrinně podmíněné hypertenze. Interní medicína pro praxi [online]. 2003; 7. [cit. 13. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2003/07/04.pdf.
 1. ZELINKA Tomáš. Feochromocytom. Interní medicína pro praxi [online]. 2007; 1. [cit. 13. 02. 2019]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/01/09.pdf.