Vstupní vyšetření na dentální hygieně
Bc. Zuzana Zouharová
Anotace

Výukový materiál popisuje vstupní vyšetření jako důležitou součást při následné tvorbě léčebného   a terapeutického plánu pro konkrétního pacienta. V jednotlivých kapitolách se student seznámí s metodikou vyšetření doplněnou fotkami a vzorovými formuláři.

Cíle

Po prostudování jednotlivých kapitol se student orientuje v postupu a významu vstupního vyšetření.

Klíčová slova
Anamnéza, extraorální vyšetření, intraorální vyšetření, pomocná vyšetření, indexy, rtg
Datum vytvoření
25. 11. 2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. HRUŠÁK, Daniel a kolektiv. Stomatochirurgie. Klinické aspekty MK –10. Praha: Current Media, 2017. ISBN 978-80-88129-25-7.
  1. WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3519-1.
  1. DOSTÁLOVÁ, Tatjana, SEYDLOVÁ, Michaela. Stomatologie. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2700-4.
  1. SLEZÁKOVÁ, Lenka a kol. Stomatologie 1. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5826-8.
  1. KOVAĹOVÁ, Eva a kol. Orálna hygiena II.,III. Prešov: Pavol Šidelský – Akcent print, 2010. ISBN 978-80-89295-24-1.
  1. MAZÁNEK, Jiří a kol. Zubní lékařství. Propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN: 978-80-247-3534-4.
  1. MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Praha: Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., 2015. ISBN 978-80-247-4865-8.
  1. WILKINS, Esther.M,. author. Clinical practice of the dental hygienist, 12th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer 2017. ISBN 978-+-4511-9311-4.
  1. HOUBA, Robert, Jiří ZEMEN a Věra BARTÁKOVÁ. Rukověť zubního lékaře: pacient se zdravotním rizikem. Praha: Havlíček Brain Team, 2012. Edice zubního lékařství (Havlíček Brain Team). ISBN 978-80-87109-29-8.
  1. SLEZÁK, Radovan. Praktická parodontologie. Praha: Quintessenz, 1995. Quintessenz bibliothek. ISBN 80-901024-8-4.