Ortodontická laboratoř
Bc. Marie Svobodová
Anotace

Výukový materiál popisuje problematiku zřízení zubní laboratoře se specializací v oboru ortodoncie. Předkládá potřebné legislativní podmínky, hygienické požadavky a registrace u státní správy. V dalších kapitolách se student seznámí se základním přístrojovým a materiálním vybavením. Dále s primárními nástroji vhodnými při zhotovování ortodontických aparátků a dalších prací v oblasti ortodoncie. Při popisu materiálů, nástrojů a materiálního vybavení je především čerpáno z katalogů dentálních firem tak, jak to vyžaduje charakter popisovaného.

Cíle

Po prostudování jednotlivých kapitol student získá přehled v legislativě a hygienických požadavcích na zřízení zubní laboratoře. Dokáže popsat činnost a funkci jednotlivých přístrojů a jejich důležitost pro práci zubního technika – ortodontisty. Získá orientaci v možnostech používání jednotlivých materiálů v tomto oboru v souvislosti s jednotlivými nástroji.

Klíčová slova
Ortodoncie, zákony, vyhlášky, přístroje, nástroje, materiály
Datum vytvoření
24. 01. 2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Zákon č. 96/2004 Sb. Zákony pro lidi.cz [online]. Praha: Parlament ČR, 2004 [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96.
 1. Zubní technik. NSP.cz [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017 [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: https://nsp.cz/jednotka-prace/zubni-technik-b6d3.
 1. Zřízení stomatologické laboratoře. In: Szsmerh.cz [online]. Brno: SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace, 2016 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: www.szsmerh.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=128Postup a dokumentace při registraci poskytovatele zdravotních služeb. Komora zubních techniků ČR [online]. Praha: Komora zubních techniků [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: http://komorazt.cz/technik/pruvodce/registrace-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb/.
 1. Komorazt.cz. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2011, 2(1). ISSN 1804-3720.
 1. Komorazt.cz. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2012, 3(1). ISSN 1804-3720.
 1. Školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. In: Komorazt.cz [online]. Praha: Komora zubních techniků, 2013 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: http://komorazt.cz/wp-content/uploads/2013/10/%C5%A0kolen%C3%AD-BOZP.pdf.
 1. Katalog Interdent. Praha: Interdent, 2018, 408 s.
 1. Katalog Laboshop. Brno: Laboshop, 2018, 706 s.
 1. HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. Praha: Galén, c2009. Zubní lékařství. ISBN 978-80-7262-581-9.
 1. Dráty. Schafferová E-shop [online]. Olomouc: Schafferová, 2019 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://www.schafferova.cz/kategorie/ortodoncie-leone/draty/.
 1. Katalog Dentaurum. Ispringen, Německo: Denraurum, 2018, 420 s.