Orální hygiena
Anna Matějková, Tereza Norková
Anotace

Předmět orální hygiena seznamuje studenta s náplní práce dentální hygienistky a se stručnou historií oboru dentální hygiena. Stěžejní kapitolu tvoří informace o zubním povlaku, kde jsou objasněny základní pojmy, příčiny a důsledky tvorby plaku. Výukový materiál dále uvádí postupy, mechanické a chemické prostředky potřebné k vykonávání individuální i profesionální péče o ústní dutinu.

Cíle

Po studiu orální hygieny budou studenti schopni vymezit úlohu dentální hygienistky v praxi po právní stránce, stručně popsat historii oboru, charakterizovat tvorbu a složení zubního plaku a zubního kamene a zdůvodnit jejich patogenitu. Studenti získají základy nutné pro pochopení smyslu a cíle své práce, zásady orální hygieny následně vysvětlí laické veřejnosti a uplatní v praxi. Po absolvování tohoto předmětu studenti znají a umějí aplikovat mechanické i chemické dentální pomůcky individuální péče o chrup. Znají metodiku profesionální ústní hygieny a ví, jaké instrumentárium slouží k odstraňování zubních povlaků, exogenních pigmentů a supragingiválního i subgingiválního zubního kamene.

Klíčová slova
dentální hygiena, dentální hygienistka, legislativa, historie, plak, zubní kámen, zubní kaz, parodontopatie, orální flóra, dentální pomůcky, zubní kartáček, jednosvazkový kartáček, mezizubní kartáček, zubní niť, superfloss, zubní pasta, ústní voda, techniky čištění zubů, detekce plaku, ultrazvuk, vector, kyrety, scaler, deep scaling, root planing, pískování, air-flow, fluoridy, fluoridace, fluoróza, chlorhexidin, koktejl Winkelhoff, zubní náhrady, implantát, ortodontický aparát, parodontitis, recall, motivace, instruktáž
Datum vytvoření
07. 11. 2019
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. Vyhláška č. 55/2011 Sb., dostupné 30. 9. 2018 z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55#p16
 1. Asociace dentálních hygienistek, dostupné 30. 9. 2018 z: https://www.asociacedh.cz/vymezeni-znalosti-dovednosti-a-kompetenci/
 1. Česká stomatologická komora, dostupné 31. 3. 2020 z: http://www.lks-casopis.cz/clanek/zavazne-stanovisko-ceske-stomatologicke-komory-c-zs-1-2019-ze-dne-16-11-2019/
 1. Mazánek J. a kol.: Stomatologie pro dentální hygienistky a instrumentářky. Grada, Praha, 2015, 288 s, ISBN: 978-80-247-4865-8.
 1. Asociace dentálních hygienistek ČR, dostupné 13. 10. 2018 z https://www.asociacedh.cz/studium-dh-v-cr/
 1. Šedý J.: Kompendium stomatologie II. Triton, Praha, 2016, 1195 s, ISBN: 978-80-7553-220-6.
 1. Merglová V., Ivančaková R.: Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku. Česká stomatologická komora, Havlíček Brain Team, Praha, 2009, 111 s, ISBN: 978-80-87109-16-8.
 1. Limeback H.: Preventivní stomatologie. Grada, Praha, 2017, 440 s, ISBN: 978-80-271-0094-1.
 1. Kilian J. a kol.: Základy preventivní stomatologie. Karolinum, Praha, 1996, 210 s, ISBN 80-7184-145-5.
 1. Wikipedia, dostupné 13. 10. 2018 z: https://en.wikipedia.org/wiki/Calculus_(dental)
 1. Wikiskripta, dostupné 13. 10. 2018 z https://www.wikiskripta.eu/w/Chemicko-parazitární_teorie
 1. Detskylekar, dostupné 4. 1. 2019 z: https://www.detskylekar.cz/cps/rde/xchg/dlekar/xsl/18845_25940.html
 1. Odborný časopis Česká stomatologie, Prof. MUDr. Z. Broukal, CSc., dostupné 4. 1. 2019 z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/2015-3/strategie-prevence-zubniho-kazu-zalozene-na-dukazech-cast-2-nastroje-lecebne-preventivnich-a-profylaktickych-technologii-fluoridy-53265/download?hl=cs
 1. Kovalová E., Müller A., Klamárová T.: Orálna hygiena. VI., Parodontológia: definitívne ošetrenie poškodeného parodontu. 2. Pavol Šidelský - Akcent Print, Prešov, 2015, 259 s, ISBN 978-80-89295-64-7.
 1. Kovalová E., Čierny M.: Orálna hygiena 1. vyd. Vydavateľstvo Anna Nagyová, Prešov, 1994, 246 s, ISBN 80-967041-3-3.
 1. Botticelli, A. T.: Dentální hygiena: Teorie a praxe. Quintessenz, Praha, 2002, 216 s, ISBN 80-903181-1-8.
 1. Slezák R.: Praktická parodontologie 1. vyd., Quintessenz, Praha, 1995, 148 s, ISBN 80-901024-8-4.
 1. Slezák R.: Preklinická parodontologie, Nukleus, Hradec Králové, 2007, 84 s, ISBN 978-80-87009-18-5.
 1. Gen-Trend s.r.o, dostupné 12. 12. 2018 z: http://www.gentrend.cz/sluzby/diagnostika-ve-stomatologii/varior-r-dento-dna-diagnostika-parodontitid-a-periimplantit/
 1. Eurotex s.r.o., dostupné 12. 12. 2018 z: http://eurotexsro.eu/dds/informace-pro-stomatology/
 1. Dentalcare, dostupné 1. 11. 2018 z: https://www.dentalcare.cz/2014/09/22/profesionalni-cisteni-a-lesteni-zubu-metodou-air-flow/
 1. EMS dental, dostupné 15. 11. 2018 z: https://jps.cz/wp-content/uploads/2018/09/GTB_podrobne.pdf