Ortodoncie
Bc. Marie Svobodová
Anotace

Výukový materiál popisuje samostatný obor stomatologie – ortodoncii. V jednotlivých kapitolách se student seznámí s významem tohoto oboru, s jeho rozdělením a historií. Je zde vysvětlen možný vznik ortodontických anomálií, jejich klasifikace a možnosti ortodontické léčby. Detailněji jsou popsány snímací aparátky, protože zaujímají v práci zubního technika v úseku ortodoncie největší podíl jeho práce. V závěrečných kapitolách se student seznámí se speciálními pomůckami, které se mohou v ortodontických zubních laboratořích zhotovovat, a není opomenuta ani důležitost hygieny při ortodontické léčbě.

Cíle

Po prostudování jednotlivých kapitol se student orientuje v základech oboru ortodoncie a uvědomuje si důležitost tohoto samostatného oboru stomatologie. Je schopen definovat základní ortodontické anomálie a použití ortodontických aparátků při řešení těchto malokluzí. Ovládá základní odbornou terminologii a nabyté znalosti je schopen převádět do praktických dovedností.

Klíčová slova
ortodoncie, ortodontické anomálie, ortodontická terapie, snímací rovnátka, fixní rovnátka
Datum vytvoření
27. 09. 2018
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
 1. DOSTÁLOVÁ, Taťjana a Michaela BEZNOSKOVÁ SEYDLOVÁ. Stomatologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2700-4.
 1. ŠUBRTOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z ortodoncie. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-726-5.
 1. KOŤOVÁ, Magdalena. Snímací ortodontické přístroje. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-822-9.
 1. Specializační vzdělávání v oboru Ortodoncie. Česká ortodontická společnost [online]. Praha: Česká ortodontická společnost, 2018 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: https://www.orthodont-cz.cz/predatestacni-priprava/pozadavky-k-atestaci/
 1. WEBEROVÁ, Zuzana a Chaitra RAMANATHAN. Ortodoncie pro studenty zubního lékařství. Hradec Králové: Nucleus HK, 2008. Edice zubního lékařství (Nucleus HK). ISBN 978-80-87009-49-9.
 1. Pediatrie pro praxi. 2015, 2015(3).
 1. THURZO, Andrej. Osobnosti historie zubního lékařství I. pravěk, starověk. I-zuby.cz [online]. Praha: StomaTeam, 2007 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://www.rsivak.com/www/izuby.cz/zajimavosti/osobnosti-historie-zubniho-lekarstvi-i-pravek-starovek/
 1. THURZO, Andrej. Osobnosti historie zubního lékařství 18. a 19. století. I-zuby.cz [online]. Praha: StomaTeam, 2008 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://www.rsivak.com/www/izuby.cz/zajimavosti/osobnosti-historie-zubniho-lekarstvi-18-a-19-stoleti/
 1. ADAM, Miroslav. Ortodoncie. 2. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1967.
 1. Ortodoncie: Časopis České ortodontické společnosti. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 1999, 8(4). ISSN 1210-4272.
 1. KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie 1. Olomouc: Státní pedagogické nakladatelství, n. p. Praha 1, 1988. ISSN 17-246-88.
 1. ADAM, Miroslav. Ortodoncie. 4. Praha: Avicenum, 1976.
 1. VELÍŠKOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z ortodoncie. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982.
 1. ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-543-5.
 1. JELÍNKOVÁ, Marcela a Barbora PETRŮ. Prevence ortodontických vad u dětí. Pediatrie pro praxi. 2008, 9(2), 132-133. ISSN 1213-0494.
 1. KOŤOVÁ, Magdalena. Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1305-5.
 1. KILIAN, Jan. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2172-2.
 1. KAMÍNEK "ET AL", Milan. Ortodoncie. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-112-4.
 1. Edward Angle. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Angle
 1. MAZÁNEK, Jiří. Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4865-8.
 1. JEDLIČKOVÁ, Olga. Snímací ortodontické přístrojedesky. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1991. Učební texty (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). ISBN 80-7013-098-9.
 1. NOTZEL, Frank a Christian SCHULTZ. Kompendium diagnostyki ortodontycznej. Lublin: Czelej, 2004. ISBN 83-89309-34-3.
 1. ŠUBRTOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z ortodoncie. Praha: Karolinum, 1993.
 1. KAMÍNEK, Milan. Současné fixní ortodontické aparáty. Praha: Avicenum, 1976.
 1. PAUL, Susna. BASING AND TRIMMING OF ORTHODONTIC MODELS. In: Slide share [online]. 2018 [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/susnapaul/basing-and-trimming-of-orthodontic-models
 1. STRUB, Jörg Rudolf, Matthias KERN, Jens Christoph TÜRP, Siegbert WITKOWSKI, Guido HEYDECKE a Stefan WOLFART. Protetika. Přeložil Jarmila PROCHÁZKOVÁ, přeložil Kateřina KADLEČKOVÁ, přeložil Pavel KALVODA, přeložil Jana PŘIKRYLOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5261-7.
 1. 3Shape [online]. Denmark: 3Shape, 2017 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://www.3shape.com/en/new-products/orthodontic-system/intraoral-scanner-orthodontics-software
 1. JEDLIČKOVÁ, Olga. Ortodontická diagnostika. Brno: Vinařská 6, 1995.
 1. ZOUHAROVÁ, Zuzana. Zdravý úsměv: péče o zuby a dásně. Brno: ERA, 2008. Zdravá rodina (ERA). ISBN 978-80-7366-124-3.
 1. Artur Martin Schwarz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2018 [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Artur_Martin_Schwarz&prev=search
 1. SVORAD, Marián. Funkční aparáty. KomoraZT.cz, 2011, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1804-3720.
 1. KALUŽOVÁ, Šárka. Přehled funkčních aparátů: Pomocný učební text pro potřeby PSS zubních techniků. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001.
 1. SVORAD, Marián. Přídatná zařízení k fixním aparátům. KomoraZT.cz, 2012, č. 1, s. 32-34. ISSN: 1804-3720.
 1. EFFENBERKOVÁ, Denisa, Magdalena KOŤOVÁ a Jiří PETR. Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu. Ortodoncie. 2006, 15(3), 30-39.
 1. SOLDÁNOVÁ, Milada, Miloš ŠPIDLEN a Veronika JIRKOVÁ. Základy lingvální ortodoncie. Olomouc: EZ Centrum, 2016. ISBN 978-80-905236-4-7.
 1. JEDLIČKOVÁ, Olga a Miroslav RASZKA. Vybrané kapitoly z ortodoncie a dentoalveolární chirurgie. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1990. Učební text (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). ISBN 80-701-3041-5.
 1. JORDA, David. Protetická technologie [online]. Praha: SZŠ pro sluchově postižené, 2008 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: http://files.davidjorda-pt.webnode.cz/200000015-dacc5dbc6c/Proteticka%20technologie.pdf
 1. 90 let dentální technologie. Scheu-Dental Technology [online]. Německo: Scheu Dental, 2017 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://www.scheu-dental.com/en/company/about-us/90-years-scheu-dental/
 1. About Erkodent. Erkodent [online]. Německo [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://www.erkodent.com/dental/html_english/ueberUns.html
 1. FOESTER, Bernhard. Forestadent German precision in orhodontics. Forestadent [online]. Německo: Forestadent, 2018 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://www.forestadent.com/en-en/company/our-company/
 1. Vacuum Forming Machine. Dentamed [online]. Praha: Dentamed, 2018 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://www.dentamed.cz/e-shop/vacuum-forming-machine-novy-model_R-080541.html
 1. Why Dreve? Dreve [online]. Unna: Dreve Dentamid, 2017 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: http://dentamid.dreve.de/en/company/why_dreve/
 1. Proform vacuum former. Dentamed [online]. Praha: Dentamed, 2018 [cit. 2018-11-19]. Dostupné z: https://www.dentamed.cz/e-shop/proform-vacuum-former_920086.html
 1. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Praha: Grada, 2006. Pedagogika (Grada). ISBN 80-247-1110-9.
 1. VOHRADNÍK, Miloš. Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience: hlas, řeč a sluch u dětí s rozštěpovými vadami obličeje. Dolní Břežany: Scriptorium, c2001. ISBN 80-86197-24-7.
 1. VOKURKOVÁ, J. Rozštěpové vady obličeje. Brno, 1999. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta lékařská.