Barvicí metody v histologii
MVDr. Petr Mráz
Anotace

Postupy barvení různých histologických materiálů, výsledky barvení. Principy metod.

Cíle

Materiál slouží pro praktické provedení různých histologických barvení. Čtenář bude schopen, při dodržení postupu uvedeného v materiálu, obarvit histologickou tkáň a provést její vyhodnocení podle obarvených struktur.

Klíčová slova
Barvení, výsledek barvení, kolagenní vlákna, Weigert van Gieson, trichromy, Goldner, Malory, elastická vlákna, resorcin-fuchsin, orcein, retikulární vlákna, impregnace, Gomori, polysacharidy, PAS, glykogen, Bestův karmín, HALE, alciánová modř, mucikarmín, tuky, olejová červeň, sudanová čerň, amyloid, kongo červeň, anorganické látky, železo, vápník.
Datum vytvoření
14. 10. 2019
Časová dotace
20 h
Jazyková verze
česky
Licence
Zdroje
  1. VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika: II. část - Histologická technika. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995, 184 s. ISBN 80-701-3202-7.
  1. MALÍNSKÝ, Jiří, Václav LICHNOVSKÝ a Zdeňka MICHALÍKOVÁ. Přehled histologie člověka v obrazech: I. díl. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 153 s. ISBN 80-244-0512-1.
  1. BALKO, Jan, Zbyněk TONAR a Ivan VARGA. Memorix histologie. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-009-7.
  1. LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Praha: Grada, 2012, xx, 556 s. ISBN 978-802-4737-294.